Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
Seva List : Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details17 Jan 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details18 Jan 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details20 Jan 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details20 Jan 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details20 Jan 20195:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details21 Jan 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details24 Jan 20197:30 am Ganapathi Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details25 Jan 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details25 Jan 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details27 Jan 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details28 Jan 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details28 Jan 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
YagnashalaHoma-Durga Homa Register
Details31 Jan 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details1 Feb 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details2 Feb 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details3 Feb 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details3 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details4 Feb 20197:00 am Mauni/Thai Amavasya Special Tila Homa
Radhakunj MantapHoma-Tila Homa Register
Details4 Feb 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details4 Feb 20199:30 am Pratyangira Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details10 Feb 201910:00 am Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
YagnashalaHoma-Saraswati Homa Register
Details10 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details11 Feb 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaHoma-Durga Homa Register
Details13 Feb 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details15 Feb 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details16 Feb 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details17 Feb 20194:30 am Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details17 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details18 Feb 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details19 Feb 20195:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details22 Feb 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details22 Feb 20196:00 am Maha Shivratri - Samuhik Upanayanam
Radhkunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details23 Feb 20197:30 am Ganpati Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details24 Feb 20199:00 am Navagraha Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details24 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details25 Feb 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details1 Mar 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details2 Mar 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details3 Mar 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details3 Mar 20199:00 am Samuhik Vivaha
YagnashalaSamskara-Wedding Register
Details4 Mar 20196:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details4 Mar 20196:00 pm Maha Shivratri - Samagri Daan
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details4 Mar 20192:30 pm Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details4 Mar 20192:30 pm Maha Shivratri - Kaala Bhairava Ashtakam Chanting Class
Bangalore AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details4 Mar 20196:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details5 Mar 20194:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details13 Mar 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
17 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
18 January 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
20 January 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
20 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
20 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
21 January 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ganapathi Homa with Gurudev
24 January 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
25 January 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
25 January 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
27 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
28 January 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
28 January 2019 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
31 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
1 February 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
2 February 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
3 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
3 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Mauni/Thai Amavasya Special Tila Homa
4 February 2019 at 7:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
4 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
4 February 2019 at 9:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
10 February 2019 at 10:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
10 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
11 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
13 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
15 February 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
16 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
17 February 2019 at 4:30 am.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
17 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
18 February 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
18 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
19 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
22 February 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samuhik Upanayanam
22 February 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhkunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa with Gurudev
23 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa with Gurudev
24 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
24 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
25 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
27 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
1 March 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
2 March 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
3 March 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Samuhik Vivaha
3 March 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
4 March 2019 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samagri Daan
4 March 2019 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
4 March 2019 at 2:30 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Kaala Bhairava Ashtakam Chanting Class
4 March 2019 at 2:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
4 March 2019 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
5 March 2019 at 4:00 am.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
13 March 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva in Bangalore Ashram

Samoohik Ayushya Homa – Everyday @ Bangalore Ashram

What is Ayushya Homa Ayushya Homa is usually performed on the occasion of ones Birthday for a long and healthy ...
Read More and Register

Sankalpa is having an intention. That is it! It works.

Desires mean it has to happen now.

In sankalpa you say, ‘Let it happen whenever it has to'

– GURUDEV SRI SRI RAVI SHANKAR