Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details8 Jun 20237:00 am Medha Dakshinamurthy Homa
Vasad AshramHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
Details9 Jun 202311:00 am Sri Lalitha Sahasranam Parayanam
Vasad AshramPuja-Devi Puja Register
Details11 Jun 20237:00 am June Month Navagraha Homa
Vasad AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details11 Jun 20236:00 pm Ayushya Homa
Vasad AshramHoma-Ayushya Homa Register
Recurring Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : Vasad Ashram
Medha Dakshinamurthy Homa
8 June 2023 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Sri Lalitha Sahasranam Parayanam
9 June 2023 at 11:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

June Month Navagraha Homa
11 June 2023 at 7:00 am.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Ayushya Homa
11 June 2023 at 6:00 pm.

Venue: Vasad Ashram
Vasad,Gujarat

Recurring Seva List : Vasad Ashram