Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details4 Dec 202111:00 am Gau pooja with parveen swamiji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details5 Dec 20219:00 am Gau pooja with parveen swamiji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details6 Dec 20219:00 am Gau pooja with parveen swamiji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details8 Dec 202111:00 am Gau pooja with parveen swamiji
vasadPuja-Gau Puja Register
Details10 Dec 20219:00 am Upanayan with Br. Parveen sharmaji
VasadSamskara-Upanayanam Register
Details1 Jan 20227:00 am Ekadasha Homas in 1 month
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details1 Jan 20227:00 am Ekadasha Homas in 4 months
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ekadasha Homa Register
Details2 Jan 20227:00 am Ekadasha - Pratyangira Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details3 Jan 20227:00 am Ekadasha - Aditya Hridya homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Aditya Hridya Homa Register
Details7 Jan 20227:00 am Ekadasha - Mahalaxmi homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Mahalakshmi Homa Register
Details10 Jan 20227:00 am Ekadasha - Trishakti homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Durga Homa Register
Details13 Jan 20227:00 am Ekadasha - Sudarshan Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Details17 Jan 20227:00 am Ekadasha - Dhanvantari Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Dhanvantri Homa Register
Details20 Jan 20227:00 am Ekadasha - Dakshinamurthy Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
Details22 Jan 20227:00 am Ekadasha - Ganapati Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details25 Jan 20227:00 am Ekadasha - Durga Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Durga Homa Register
Details30 Jan 20227:00 am Ekadasha - Navgraha Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details31 Jan 20227:00 am Ekadasha - Rudra Homa
Sri Sri Gujarat AshramHoma-Rudra Homa Register
Recurring Seva: Vasad Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details29 Aug 2019 to 31 Dec 20506:00 pm AYUSHYA HOMA VASAD ASHRAM
SRI SRI GUJRAT ASHRAM,AKLAWADI,SARSA DAKOR ROAD,VASAD,GUJRATHoma-Ayushya Homa Register
One-Time Seva List : Vasad Ashram
Gau pooja with parveen swamiji
4 December 2021 at 11:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with parveen swamiji
5 December 2021 at 9:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with parveen swamiji
6 December 2021 at 9:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Gau pooja with parveen swamiji
8 December 2021 at 11:00 am.

Venue: vasad
Vasad,Gujarat

Upanayan with Br. Parveen sharmaji
10 December 2021 at 9:00 am.

Venue: Vasad
Vasad,Gujarat

Ekadasha Homas in 1 month
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha Homas in 4 months
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Pratyangira Homa
2 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Aditya Hridya homa
3 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Mahalaxmi homa
7 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Trishakti homa
10 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Sudarshan Homa
13 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Dhanvantari Homa
17 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Dakshinamurthy Homa
20 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Ganapati Homa
22 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Durga Homa
25 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Navgraha Homa
30 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Ekadasha - Rudra Homa
31 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Sri Gujarat Ashram
Vasad,Gujarat

Recurring Seva List : Vasad Ashram
AYUSHYA HOMA VASAD ASHRAM
29 August 2019 at 6:00 pm.

Venue: SRI SRI GUJRAT ASHRAM,AKLAWADI,SARSA DAKOR ROAD,VASAD,GUJRAT
Vasad,Gujarat