Register for Pujas at Maharashtra

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Maharashtra
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details6 Feb 20238:00 am Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram with Guruji
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details6 Feb 20238:00 am Online Samuhik Rudra Puja witha Gurudev at Triveni Ashram
Zoom LinkPuja-Rudra Puja Register
Details6 Feb 20237:00 am Donation for Guruji Event @ Triveni Ashram
Triveni AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details9 Feb 20237:00 am Samuhik Upanayan Sanskar @ Yavatmal
YavatmalSamskara-Upanayanam Register
Details12 Feb 20237:00 pm Samuha Rudra [email protected]
Laxmi narayan Mandir Tirthpuri , Tal. Ghansavlangi JalnaPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20235:00 pm Samuhik Feb Month Rudra Puja @ Ahmednagar
Ahmednagar TOKPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20237:00 pm Samuhik Feb Month Ayushya Homa @ Ahmednagar
Temple of Knowledge, AhmednagarHoma-Ayushya Homa Register
Details18 Feb 20239:00 am Mahashivratri Shivaratri Rudrapuja @ Yerla, Nagpur
Yerla, Kalmeshwar Tahsil, Dist.NagpurPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20237:00 pm Mahashivratri Samuhik Rudra [email protected](Vasai west)
Swaminarayan Mandir Hall, Sainagar, Vasai westPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20239:00 am Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Umesh Gilorkar, Amravati
AmravatiPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20236:30 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Nashik
Shrikrushna Lawns,Bodhale Nagar, Nashik 422011Puja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20239:00 am Mahashivratri special Rudra [email protected] TOK
Art of Living Center (TOK) , Synergy Banquest, 177, Satra Plaza, Sec-19, Vashi , Navi MumbaiPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20237:00 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Akola
AkolaPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20239:00 am Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @Mulund Tok
D2, parmeshwar center Nandanvan Indl Estate, near Asha nagar, Mulund westPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20237:00 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra [email protected]
Nicco Hall near Udyog Bhavan Wadala WestPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20236:00 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Aurangabad
Varad Ganesh Temple, Samarth Nagar, AurangabadPuja-Rudra Puja Register
Details19 Feb 20235:30 pm Samuhik Mahashivratri Rudra Puja @ Poonam Jagiasi (Ulhasnagar)
Dev prakash Maharaj Hall, Near Talwalkar Zym Netaji Ulhasnagar5,Puja-Rudra Puja Register
Details19 Feb 20234:30 am Samuhik Mahashvratri Rudra Homa @ Akola
AkolaHoma-Rudra Homa Register
Details27 Feb 20237:30 am Rudra Puja with [email protected]
Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane WestPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 20237:30 am Rudra Puja with [email protected]
Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane WestPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 20237:00 am Donation for Guruji Event
ThaneDonation-General Register
Recurring Seva: Maharashtra
Maharashtra
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details26 Sep 2019 to 31 Dec 20257:00 am Donation for Vidarbha Ashram Gurukul
Vidharbha AshramDonation- Building Fund Register
Details30 Nov 2020 to 23 Mar 20239:00 am Malshiras Ashram Donation
MalshirasDonation-General Register
Details4 Sep 2022 to 4 Sep 21376:30 pm Samuhik Ganpati Homa @ Mulund TOK
Mulund TOKHoma-Ganpati Homa Register
Details6 Feb 2023 to 6 Feb 20238:00 am Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram with Guruji
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
Details6 Feb 2023 to 6 Feb 20238:00 am Online Samuhik Rudra Puja witha Gurudev at Triveni Ashram
Zoom LinkPuja-Rudra Puja Register
Details6 Feb 2023 to 6 Feb 20237:00 am Donation for Guruji Event @ Triveni Ashram
Triveni AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details9 Feb 2023 to 12 Feb 20237:00 am Samuhik Upanayan Sanskar @ Yavatmal
YavatmalSamskara-Upanayanam Register
Details12 Feb 2023 to 12 Feb 20237:00 pm Samuha Rudra [email protected]
Laxmi narayan Mandir Tirthpuri , Tal. Ghansavlangi JalnaPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20235:00 pm Samuhik Feb Month Rudra Puja @ Ahmednagar
Ahmednagar TOKPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20237:00 pm Samuhik Feb Month Ayushya Homa @ Ahmednagar
Temple of Knowledge, AhmednagarHoma-Ayushya Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20239:00 am Mahashivratri Shivaratri Rudrapuja @ Yerla, Nagpur
Yerla, Kalmeshwar Tahsil, Dist.NagpurPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20237:00 pm Mahashivratri Samuhik Rudra [email protected](Vasai west)
Swaminarayan Mandir Hall, Sainagar, Vasai westPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20239:00 am Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Umesh Gilorkar, Amravati
AmravatiPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20236:30 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Nashik
Shrikrushna Lawns,Bodhale Nagar, Nashik 422011Puja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20239:00 am Mahashivratri special Rudra [email protected] TOK
Art of Living Center (TOK) , Synergy Banquest, 177, Satra Plaza, Sec-19, Vashi , Navi MumbaiPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20237:00 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Akola
AkolaPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20239:00 am Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @Mulund Tok
D2, parmeshwar center Nandanvan Indl Estate, near Asha nagar, Mulund westPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20237:00 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra [email protected]
Nicco Hall near Udyog Bhavan Wadala WestPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20236:00 pm Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Aurangabad
Varad Ganesh Temple, Samarth Nagar, AurangabadPuja-Rudra Puja Register
Details19 Feb 2023 to 19 Feb 20235:30 pm Samuhik Mahashivratri Rudra Puja @ Poonam Jagiasi (Ulhasnagar)
Dev prakash Maharaj Hall, Near Talwalkar Zym Netaji Ulhasnagar5,Puja-Rudra Puja Register
Details19 Feb 2023 to 19 Feb 20234:30 am Samuhik Mahashvratri Rudra Homa @ Akola
AkolaHoma-Rudra Homa Register
Details27 Feb 2023 to 27 Feb 20237:30 am Rudra Puja with [email protected]
Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane WestPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 2023 to 27 Feb 20237:30 am Rudra Puja with [email protected]
Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane WestPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 2023 to 27 Feb 20237:00 am Donation for Guruji Event
ThaneDonation-General Register
One-Time Seva List : Maharashtra
Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram with Guruji
6 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Online Samuhik Rudra Puja witha Gurudev at Triveni Ashram
6 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Zoom Link
Triveni Ashram,Maharashtra

Donation for Guruji Event @ Triveni Ashram
6 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Upanayan Sanskar @ Yavatmal
9 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Yavatmal
Yavatmal,Maharashtra

Samuha Rudra [email protected]
12 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Laxmi narayan Mandir Tirthpuri , Tal. Ghansavlangi Jalna
Ghansawangi,Maharashtra

Samuhik Feb Month Rudra Puja @ Ahmednagar
18 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Ahmednagar TOK
Ahmednagar,Maharashtra

Samuhik Feb Month Ayushya Homa @ Ahmednagar
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Temple of Knowledge, Ahmednagar
Ahmednagar,Maharashtra

Mahashivratri Shivaratri Rudrapuja @ Yerla, Nagpur
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: Yerla, Kalmeshwar Tahsil, Dist.Nagpur
Yerla, Nagpur,Maharashtra

Mahashivratri Samuhik Rudra [email protected](Vasai west)
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Swaminarayan Mandir Hall, Sainagar, Vasai west
Vasai west,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Umesh Gilorkar, Amravati
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: Amravati
Amravati,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Nashik
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Shrikrushna Lawns,Bodhale Nagar, Nashik 422011
Nashik,Maharashtra

Mahashivratri special Rudra [email protected] TOK
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: Art of Living Center (TOK) , Synergy Banquest, 177, Satra Plaza, Sec-19, Vashi , Navi Mumbai
Navi Mumbai,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Akola
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Akola
Akola,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @Mulund Tok
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: D2, parmeshwar center Nandanvan Indl Estate, near Asha nagar, Mulund west
Mulund TOK,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra [email protected]
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Nicco Hall near Udyog Bhavan Wadala West
Wadala,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Aurangabad
18 February 2023 at 6:00 pm.

Venue: Varad Ganesh Temple, Samarth Nagar, Aurangabad
Aurangabad,Maharashtra

Samuhik Mahashivratri Rudra Puja @ Poonam Jagiasi (Ulhasnagar)
19 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Dev prakash Maharaj Hall, Near Talwalkar Zym Netaji Ulhasnagar5,
Ulhasnagar,Maharashtra

Samuhik Mahashvratri Rudra Homa @ Akola
19 February 2023 at 4:30 am.

Venue: Akola
Akola,Maharashtra

Rudra Puja with [email protected]
27 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane West
Thane,Maharashtra

Rudra Puja with [email protected]
27 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane West
Thane,Maharashtra

Donation for Guruji Event
27 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Thane
Thane,Maharashtra

Recurring Seva List : Maharashtra
Samuhik Rudra Puja @ Triveni Ashram with Guruji
6 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Online Samuhik Rudra Puja witha Gurudev at Triveni Ashram
6 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Zoom Link
Triveni Ashram,Maharashtra

Donation for Guruji Event @ Triveni Ashram
6 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Upanayan Sanskar @ Yavatmal
9 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Yavatmal
Yavatmal,Maharashtra

Samuha Rudra [email protected]
12 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Laxmi narayan Mandir Tirthpuri , Tal. Ghansavlangi Jalna
Ghansawangi,Maharashtra

Samuhik Feb Month Rudra Puja @ Ahmednagar
18 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Ahmednagar TOK
Ahmednagar,Maharashtra

Samuhik Feb Month Ayushya Homa @ Ahmednagar
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Temple of Knowledge, Ahmednagar
Ahmednagar,Maharashtra

Mahashivratri Shivaratri Rudrapuja @ Yerla, Nagpur
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: Yerla, Kalmeshwar Tahsil, Dist.Nagpur
Yerla, Nagpur,Maharashtra

Mahashivratri Samuhik Rudra [email protected](Vasai west)
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Swaminarayan Mandir Hall, Sainagar, Vasai west
Vasai west,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Umesh Gilorkar, Amravati
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: Amravati
Amravati,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Nashik
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Shrikrushna Lawns,Bodhale Nagar, Nashik 422011
Nashik,Maharashtra

Mahashivratri special Rudra [email protected] TOK
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: Art of Living Center (TOK) , Synergy Banquest, 177, Satra Plaza, Sec-19, Vashi , Navi Mumbai
Navi Mumbai,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Akola
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Akola
Akola,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @Mulund Tok
18 February 2023 at 9:00 am.

Venue: D2, parmeshwar center Nandanvan Indl Estate, near Asha nagar, Mulund west
Mulund TOK,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra [email protected]
18 February 2023 at 7:00 pm.

Venue: Nicco Hall near Udyog Bhavan Wadala West
Wadala,Maharashtra

Samuhik Mahashivaratri Rudra Puja @ Aurangabad
18 February 2023 at 6:00 pm.

Venue: Varad Ganesh Temple, Samarth Nagar, Aurangabad
Aurangabad,Maharashtra

Samuhik Mahashivratri Rudra Puja @ Poonam Jagiasi (Ulhasnagar)
19 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Dev prakash Maharaj Hall, Near Talwalkar Zym Netaji Ulhasnagar5,
Ulhasnagar,Maharashtra

Samuhik Mahashvratri Rudra Homa @ Akola
19 February 2023 at 4:30 am.

Venue: Akola
Akola,Maharashtra

Rudra Puja with [email protected]
27 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane West
Thane,Maharashtra

Rudra Puja with [email protected]
27 February 2023 at 7:30 am.

Venue: Highland Grounds, Highland Gardens Road, Dhokali, Thane West
Thane,Maharashtra

Donation for Guruji Event
27 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Thane
Thane,Maharashtra