Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Maharashtra
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details14 Apr 20246:30 pm Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Kandivali (e)
KandivaliChaitra navaratri-Durga Homa Register
Details15 Apr 20245:00 pm Samuhik Chaitra Navaratri @ Vidarbha Ashram
Vidarbha AshramNavaratri-Nava Chandi Homa Register
Details15 Apr 20246:30 pm Samuhik Chaitra navaratri with Durga Saptashati Parayanam @ Triveni Ashram
Triveni AshramChaitra navaratri- Lalita Sahasranama Parayan Register
Details15 Apr 20247:00 am Samuhik Chaitra Navratri Donation
Triveni AshramDonation-Navratri Homa / Puja Mantap Construction Register
Details15 Apr 20245:00 pm Samuhik Chaitra navaratri Chandi Homa @ Ratnagiri
RatnagiriChaitra navaratri-Nava Chandi Homa Register
Details16 Apr 20247:00 am Samuhik Chaitra navaratri with Chandi Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramChaitra navaratri-Nava Chandi Homa Register
Details16 Apr 20246:00 pm Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Mulund TOK
Mulund TOKChaitra navaratri-Durga Homa Register
Details16 Apr 20246:00 pm Samuhik Durga Homa @ Bhavani Mata, Akola,
Bhavani Mata Mandir Agar, Dist AkolaHoma-Durga Homa Register
Details21 Apr 20246:00 am Samuhik Upanayanam Samskara @ Panvel Tok
Panvel TokSamskara-Upanayanam Register
Details23 Apr 202410:00 am Samuhik Ayushya Homa @ Gram Shirur, Nagpur
Grace Rehab and Wellness center, plot no 1, near Venkatesh city Wardha road, Shirur near NagpurHoma-Ayushya Homa Register
Details23 Apr 20246:00 pm Samuhik Rudra Puja @ Shrirampur, Ahmednagar
Malewadi taa Shrirampur Dist Ahmednagar 413718Puja-Rudra Puja Register
Details1 May 20247:00 am Samuhik Upanayanam Samskara @ KRISHNA Mandir hall, pimple Gurav
KRISHNA Mandir hall, pimple GuravSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Maharashtra
Maharashtra
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details26 Sep 2019 to 31 Dec 20257:00 am Donation for Vidarbha Ashram Gurukul
Vidharbha AshramDonation- Building Fund Register
Details14 Apr 2024 to 14 Apr 20246:30 pm Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Kandivali (e)
KandivaliChaitra navaratri-Durga Homa Register
Details15 Apr 2024 to 16 Apr 20245:00 pm Samuhik Chaitra Navaratri @ Vidarbha Ashram
Vidarbha AshramNavaratri-Nava Chandi Homa Register
Details15 Apr 2024 to 15 Apr 20246:30 pm Samuhik Chaitra navaratri with Durga Saptashati Parayanam @ Triveni Ashram
Triveni AshramChaitra navaratri- Lalita Sahasranama Parayan Register
Details15 Apr 2024 to 16 Apr 20247:00 am Samuhik Chaitra Navratri Donation
Triveni AshramDonation-Navratri Homa / Puja Mantap Construction Register
Details15 Apr 2024 to 16 Apr 20245:00 pm Samuhik Chaitra navaratri Chandi Homa @ Ratnagiri
RatnagiriChaitra navaratri-Nava Chandi Homa Register
Details16 Apr 2024 to 16 Apr 20247:00 am Samuhik Chaitra navaratri with Chandi Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramChaitra navaratri-Nava Chandi Homa Register
Details16 Apr 2024 to 16 Apr 20246:00 pm Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Mulund TOK
Mulund TOKChaitra navaratri-Durga Homa Register
Details16 Apr 2024 to 16 Apr 20246:00 pm Samuhik Durga Homa @ Bhavani Mata, Akola,
Bhavani Mata Mandir Agar, Dist AkolaHoma-Durga Homa Register
Details21 Apr 2024 to 24 Apr 20246:00 am Samuhik Upanayanam Samskara @ Panvel Tok
Panvel TokSamskara-Upanayanam Register
Details23 Apr 2024 to 23 Apr 202410:00 am Samuhik Ayushya Homa @ Gram Shirur, Nagpur
Grace Rehab and Wellness center, plot no 1, near Venkatesh city Wardha road, Shirur near NagpurHoma-Ayushya Homa Register
Details23 Apr 2024 to 23 Apr 20246:00 pm Samuhik Rudra Puja @ Shrirampur, Ahmednagar
Malewadi taa Shrirampur Dist Ahmednagar 413718Puja-Rudra Puja Register
Details1 May 2024 to 4 May 20247:00 am Samuhik Upanayanam Samskara @ KRISHNA Mandir hall, pimple Gurav
KRISHNA Mandir hall, pimple GuravSamskara-Upanayanam Register
One-Time Seva List : Maharashtra
Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Kandivali (e)
14 April 2024 at 6:30 pm.

Venue: Kandivali
Kandivali,Maharashtra

Samuhik Chaitra Navaratri @ Vidarbha Ashram
15 April 2024 at 5:00 pm.

Venue: Vidarbha Ashram
Nagpur,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri with Durga Saptashati Parayanam @ Triveni Ashram
15 April 2024 at 6:30 pm.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Chaitra Navratri Donation
15 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri Chandi Homa @ Ratnagiri
15 April 2024 at 5:00 pm.

Venue: Ratnagiri
Jaigaid,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri with Chandi Homa @ Triveni Ashram
16 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Mulund TOK
16 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Mulund TOK
Mulund,Maharashtra

Samuhik Durga Homa @ Bhavani Mata, Akola,
16 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Bhavani Mata Mandir Agar, Dist Akola
Akola,Maharashtra

Samuhik Upanayanam Samskara @ Panvel Tok
21 April 2024 at 6:00 am.

Venue: Panvel Tok
Panvel,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Gram Shirur, Nagpur
23 April 2024 at 10:00 am.

Venue: Grace Rehab and Wellness center, plot no 1, near Venkatesh city Wardha road, Shirur near Nagpur
Gram Shirur,Maharashtra

Samuhik Rudra Puja @ Shrirampur, Ahmednagar
23 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Malewadi taa Shrirampur Dist Ahmednagar 413718
Shrirampur,Maharashtra

Samuhik Upanayanam Samskara @ KRISHNA Mandir hall, pimple Gurav
1 May 2024 at 7:00 am.

Venue: KRISHNA Mandir hall, pimple Gurav
Pune,Maharashtra

Recurring Seva List : Maharashtra
Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Kandivali (e)
14 April 2024 at 6:30 pm.

Venue: Kandivali
Kandivali,Maharashtra

Samuhik Chaitra Navaratri @ Vidarbha Ashram
15 April 2024 at 5:00 pm.

Venue: Vidarbha Ashram
Nagpur,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri with Durga Saptashati Parayanam @ Triveni Ashram
15 April 2024 at 6:30 pm.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Chaitra Navratri Donation
15 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri Chandi Homa @ Ratnagiri
15 April 2024 at 5:00 pm.

Venue: Ratnagiri
Jaigaid,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri with Chandi Homa @ Triveni Ashram
16 April 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Triveni Ashram,Maharashtra

Samuhik Chaitra navaratri with Durga Homa @ Mulund TOK
16 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Mulund TOK
Mulund,Maharashtra

Samuhik Durga Homa @ Bhavani Mata, Akola,
16 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Bhavani Mata Mandir Agar, Dist Akola
Akola,Maharashtra

Samuhik Upanayanam Samskara @ Panvel Tok
21 April 2024 at 6:00 am.

Venue: Panvel Tok
Panvel,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Gram Shirur, Nagpur
23 April 2024 at 10:00 am.

Venue: Grace Rehab and Wellness center, plot no 1, near Venkatesh city Wardha road, Shirur near Nagpur
Gram Shirur,Maharashtra

Samuhik Rudra Puja @ Shrirampur, Ahmednagar
23 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Malewadi taa Shrirampur Dist Ahmednagar 413718
Shrirampur,Maharashtra

Samuhik Upanayanam Samskara @ KRISHNA Mandir hall, pimple Gurav
1 May 2024 at 7:00 am.

Venue: KRISHNA Mandir hall, pimple Gurav
Pune,Maharashtra