Register for Pujas at Delhi

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Delhi
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details8 Feb 20238:00 pm Shiva Manas Pooja Stotram Learning with Sadhvi Karishma ji
OnlineLearning-Shiv Manas Puja Stotram Register
Details9 Feb 20237:00 am Upanayanam Samskara
Sector 17 FaridabadSamskara-Upanayanam Register
Details18 Feb 202310:30 am Maha Shivaratri
Club Hall, Mahagun Mansion, Phase-2, Indirapuram, GhaziabadMaha Shivaratri-Shiva Puja(DIY) Register
Details18 Feb 20234:30 pm Maha Shivaratri
Tapas Meditation Hall, KC - 36, Ghaziabad.Maha Shivaratri-Shiva Puja(DIY) Register
Details18 Feb 202312:00 pm Rudra Puja - Sector 4 Gurugram
1611 Sector 4 GurugramPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20233:00 pm Puja- Rudra Puja
5216 Basement DLF Phase IV Near Ridgewood GurgaonPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 202310:00 am SAMOOHIK Mahashivratri RUDRABHISHEK
12, Vigyan Lok, near Anand Vihar, Delhi 110092Maha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details19 Feb 20233:45 pm Homa
Krishan Dharmarth Mandir Sec 16 FaridabadHoma-Aditya Hridya Homa Register
Details10 Mar 20236:30 am Upanayanam Samskara
Sector-66 GurugramSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Delhi
Delhi
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details29 Oct 2021 to 31 Dec 20257:00 am Gurgaon Ved Bhawan Building Fund Donation
GurgaonDonation-Ved Bhawan Building Fund Register
Details8 Feb 2023 to 9 Feb 20238:00 pm Shiva Manas Pooja Stotram Learning with Sadhvi Karishma ji
OnlineLearning-Shiv Manas Puja Stotram Register
Details9 Feb 2023 to 12 Feb 20237:00 am Upanayanam Samskara
Sector 17 FaridabadSamskara-Upanayanam Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 202310:30 am Maha Shivaratri
Club Hall, Mahagun Mansion, Phase-2, Indirapuram, GhaziabadMaha Shivaratri-Shiva Puja(DIY) Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20234:30 pm Maha Shivaratri
Tapas Meditation Hall, KC - 36, Ghaziabad.Maha Shivaratri-Shiva Puja(DIY) Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 202312:00 pm Rudra Puja - Sector 4 Gurugram
1611 Sector 4 GurugramPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20233:00 pm Puja- Rudra Puja
5216 Basement DLF Phase IV Near Ridgewood GurgaonPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 202310:00 am SAMOOHIK Mahashivratri RUDRABHISHEK
12, Vigyan Lok, near Anand Vihar, Delhi 110092Maha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details19 Feb 2023 to 19 Feb 20233:45 pm Homa
Krishan Dharmarth Mandir Sec 16 FaridabadHoma-Aditya Hridya Homa Register
Details10 Mar 2023 to 12 Mar 20236:30 am Upanayanam Samskara
Sector-66 GurugramSamskara-Upanayanam Register
One-Time Seva List : Delhi
Shiva Manas Pooja Stotram Learning with Sadhvi Karishma ji
8 February 2023 at 8:00 pm.

Venue: Online
GK Pitampura,Delhi

Upanayanam Samskara
9 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Sector 17 Faridabad
Faridabad,Delhi

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 10:30 am.

Venue: Club Hall, Mahagun Mansion, Phase-2, Indirapuram, Ghaziabad
Ghaziabad,Delhi

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 4:30 pm.

Venue: Tapas Meditation Hall, KC - 36, Ghaziabad.
Ghaziabad,Delhi

Rudra Puja - Sector 4 Gurugram
18 February 2023 at 12:00 pm.

Venue: 1611 Sector 4 Gurugram
Gurugram,Delhi

Puja- Rudra Puja
18 February 2023 at 3:00 pm.

Venue: 5216 Basement DLF Phase IV Near Ridgewood Gurgaon
Gurugram,Delhi

SAMOOHIK Mahashivratri RUDRABHISHEK
18 February 2023 at 10:00 am.

Venue: 12, Vigyan Lok, near Anand Vihar, Delhi 110092
12 vigyan lok,Delhi

Homa
19 February 2023 at 3:45 pm.

Venue: Krishan Dharmarth Mandir Sec 16 Faridabad
Faridabad,Delhi

Upanayanam Samskara
10 March 2023 at 6:30 am.

Venue: Sector-66 Gurugram
Gurugram,Delhi

Recurring Seva List : Delhi
Shiva Manas Pooja Stotram Learning with Sadhvi Karishma ji
8 February 2023 at 8:00 pm.

Venue: Online
GK Pitampura,Delhi

Upanayanam Samskara
9 February 2023 at 7:00 am.

Venue: Sector 17 Faridabad
Faridabad,Delhi

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 10:30 am.

Venue: Club Hall, Mahagun Mansion, Phase-2, Indirapuram, Ghaziabad
Ghaziabad,Delhi

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 4:30 pm.

Venue: Tapas Meditation Hall, KC - 36, Ghaziabad.
Ghaziabad,Delhi

Rudra Puja - Sector 4 Gurugram
18 February 2023 at 12:00 pm.

Venue: 1611 Sector 4 Gurugram
Gurugram,Delhi

Puja- Rudra Puja
18 February 2023 at 3:00 pm.

Venue: 5216 Basement DLF Phase IV Near Ridgewood Gurgaon
Gurugram,Delhi

SAMOOHIK Mahashivratri RUDRABHISHEK
18 February 2023 at 10:00 am.

Venue: 12, Vigyan Lok, near Anand Vihar, Delhi 110092
12 vigyan lok,Delhi

Homa
19 February 2023 at 3:45 pm.

Venue: Krishan Dharmarth Mandir Sec 16 Faridabad
Faridabad,Delhi

Upanayanam Samskara
10 March 2023 at 6:30 am.

Venue: Sector-66 Gurugram
Gurugram,Delhi