Vaidic Dharma Sansthan | Events
Events : Triveni Ashram
Register for Events
Details Date Time Seva Venue Activity Action
One Time1 Apr 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-10 Months- (110 Homas)Apr To Jan 2025 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Apr 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas)Apr To Sep 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Apr 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas)Apr To Jun 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 May 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas) May To Oct 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 May 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas) May To July 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 May 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa - 1 Months -(11 Homas)May 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time26 May 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Ekadant Sankasthi Chaturthi Ganpati Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ganpati Homa Register
One Time27 May 20247:00 am Samoohik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time1 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
One Time1 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas) Jun To Nov 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas) Jun To Aug 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa - 1 Months -(11 Homas) Jun 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Jun 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time2 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Sudarshan Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Sudarshana Homa Register
One Time3 Jun 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time4 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Mahamrutyunjaya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
One Time6 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Shani Jayanti- Shani Shanti Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramShanti Homa-Shani Shanti Homa Register
One Time8 Jun 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time8 Jun 20246:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
One Time10 Jun 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time15 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Navagraha Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Navagraha Homa Register
One Time15 Jun 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time16 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Mahalaxmi Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Mahalakshmi Homa Register
One Time17 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Gayatri Jayanti -Gayatri Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Gayatri Homa Register
One Time17 Jun 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time18 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Nirjala Ekadashi-Narayana Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Narayana Homa Register
One Time19 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Pradosh special-Rudra Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Rudra Homa Register
One Time21 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Dhanvantari Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshranHoma-Dhanvantri Homa Register
One Time22 Jun 20246:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
One Time22 Jun 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time24 Jun 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time25 Jun 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Ganpati Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ganpati Homa Register
One Time29 Jun 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time29 Jun 20246:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
One Time1 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas) Jul To Dec 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas) Jul To Sep 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa - 1 Months -(11 Homas) Jul 2024 @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ekadasha Homa Register
One Time1 Jul 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time2 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Laxmi Narayana Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Lakshmi Narayan Homa Register
One Time3 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Rudra Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Rudra Homa Register
One Time6 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Devi Durga Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Durga Homa Register
One Time6 Jul 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time7 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Vishnu Sukta Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Vishnu Suktam Homa Register
One Time8 Jul 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time13 Jul 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time13 Jul 20246:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
One Time15 Jul 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time16 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Navagraha Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Navagraha Homa Register
One Time17 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Purush Sukta Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Purusha Suktam Homa Register
One Time18 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Mahamrutyunjaya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
One Time20 Jul 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time20 Jul 20246:00 pm Samuhik Shani Shanti Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramShanti Homa-Shani Shanti Homa Register
One Time21 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Guru Purnima-Dakshinamurthy Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Medha Dakshinamurthy Homa Register
One Time22 Jul 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time24 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Ganpati Homa- (Atharvashirsha Homa) @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ganpati Homa Register
One Time27 Jul 20244:00 pm Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Gau Puja Register
One Time27 Jul 20246:00 pm Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Ayushya Homa Register
One Time29 Jul 20247:00 am Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
Triveni AshramPuja-Rudra Puja Register
One Time31 Jul 20246:00 pm Samuhik Ekadasha Homa-Narayana Homa @ Triveni Ashram
Triveni AshramHoma-Narayana Homa Register
Donate to Triveni Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Action
Events : Triveni Ashram
Samuhik Ekadasha Homa-10 Months- (110 Homas)Apr To Jan 2025 @ Triveni Ashram
1 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas)Apr To Sep 2024 @ Triveni Ashram
1 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas)Apr To Jun 2024 @ Triveni Ashram
1 April 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas) May To Oct 2024 @ Triveni Ashram
1 May 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas) May To July 2024 @ Triveni Ashram
1 May 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa - 1 Months -(11 Homas)May 2024 @ Triveni Ashram
1 May 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Ekadant Sankasthi Chaturthi Ganpati Homa @ Triveni Ashram
26 May 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samoohik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
27 May 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Ayushya Homa @ Triveni Ashram
1 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas) Jun To Nov 2024 @ Triveni Ashram
1 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas) Jun To Aug 2024 @ Triveni Ashram
1 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa - 1 Months -(11 Homas) Jun 2024 @ Triveni Ashram
1 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
1 June 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Sudarshan Homa @ Triveni Ashram
2 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
3 June 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Mahamrutyunjaya Homa @ Triveni Ashram
4 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Shani Jayanti- Shani Shanti Homa @ Triveni Ashram
6 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
8 June 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
8 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
10 June 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Navagraha Homa @ Triveni Ashram
15 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
15 June 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Mahalaxmi Homa @ Triveni Ashram
16 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Gayatri Jayanti -Gayatri Homa @ Triveni Ashram
17 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
17 June 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Nirjala Ekadashi-Narayana Homa @ Triveni Ashram
18 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Pradosh special-Rudra Homa @ Triveni Ashram
19 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Dhanvantari Homa @ Triveni Ashram
21 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashran
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
22 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
22 June 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
24 June 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Ganpati Homa @ Triveni Ashram
25 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
29 June 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
29 June 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-6 Months -(66 Homas) Jul To Dec 2024 @ Triveni Ashram
1 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homas-3 Months-(33 Homas) Jul To Sep 2024 @ Triveni Ashram
1 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa - 1 Months -(11 Homas) Jul 2024 @ Triveni Ashram
1 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
1 July 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Laxmi Narayana Homa @ Triveni Ashram
2 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Rudra Homa @ Triveni Ashram
3 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Devi Durga Homa @ Triveni Ashram
6 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
6 July 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Vishnu Sukta Homa @ Triveni Ashram
7 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
8 July 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
13 July 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
13 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
15 July 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Navagraha Homa @ Triveni Ashram
16 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Purush Sukta Homa @ Triveni Ashram
17 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Mahamrutyunjaya Homa @ Triveni Ashram
18 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
20 July 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Shani Shanti Homa @ Triveni Ashram
20 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Guru Purnima-Dakshinamurthy Homa @ Triveni Ashram
21 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
22 July 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Ganpati Homa- (Atharvashirsha Homa) @ Triveni Ashram
24 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Gau Puja @ Triveni Ashram
27 July 2024 at 4:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ayushya Homa @ Triveni Ashram
27 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Somvaar Rudra Puja @ Triveni Ashram
29 July 2024 at 7:00 am.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Samuhik Ekadasha Homa-Narayana Homa @ Triveni Ashram
31 July 2024 at 6:00 pm.

Venue: Triveni Ashram
Pune,Maharashtra

Donate to Triveni Ashram

Contact

9765999123

Email : [email protected]

Address

Triveni Ashram,
Khed, Markal, Maharashtra- 412105

 

Follow Triveni Ashram