Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
Seva List : Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details17 Jan 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details18 Jan 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details20 Jan 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details20 Jan 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details20 Jan 20195:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details21 Jan 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details24 Jan 20197:30 am Ganapathi Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details25 Jan 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details25 Jan 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details27 Jan 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details28 Jan 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details28 Jan 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
YagnashalaHoma-Durga Homa Register
Details31 Jan 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details1 Feb 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details2 Feb 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details3 Feb 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details3 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details4 Feb 20197:00 am Mauni/Thai Amavasya Special Tila Homa
Radhakunj MantapHoma-Tila Homa Register
Details4 Feb 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details4 Feb 20199:30 am Pratyangira Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details10 Feb 201910:00 am Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
YagnashalaHoma-Saraswati Homa Register
Details10 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details11 Feb 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaHoma-Durga Homa Register
Details13 Feb 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details15 Feb 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details16 Feb 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details17 Feb 20194:30 am Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details17 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details18 Feb 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details19 Feb 20195:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details22 Feb 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details22 Feb 20196:00 am Maha Shivratri - Samuhik Upanayanam
Radhkunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details23 Feb 20197:30 am Ganpati Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details24 Feb 20199:00 am Navagraha Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details24 Feb 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details25 Feb 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details27 Feb 20197:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details1 Mar 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details2 Mar 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details3 Mar 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details3 Mar 20199:00 am Samuhik Vivaha
YagnashalaSamskara-Wedding Register
Details4 Mar 20196:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details4 Mar 20196:00 pm Maha Shivratri - Samagri Daan
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details4 Mar 20192:30 pm Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details4 Mar 20192:30 pm Maha Shivratri - Kaala Bhairava Ashtakam Chanting Class
Bangalore AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details4 Mar 20196:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details5 Mar 20194:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
GurupadukavanamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details13 Mar 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
17 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
18 January 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
20 January 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
20 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
20 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
21 January 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ganapathi Homa with Gurudev
24 January 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
25 January 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
25 January 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
27 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
28 January 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
28 January 2019 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
31 January 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
1 February 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
2 February 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
3 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
3 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Mauni/Thai Amavasya Special Tila Homa
4 February 2019 at 7:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
4 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
4 February 2019 at 9:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
10 February 2019 at 10:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
10 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
11 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
13 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
15 February 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
16 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
17 February 2019 at 4:30 am.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
17 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
18 February 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
18 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
19 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
22 February 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samuhik Upanayanam
22 February 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhkunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa with Gurudev
23 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa with Gurudev
24 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
24 February 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
25 February 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
27 February 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
1 March 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
2 March 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
3 March 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Samuhik Vivaha
3 March 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
4 March 2019 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samagri Daan
4 March 2019 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
4 March 2019 at 2:30 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Kaala Bhairava Ashtakam Chanting Class
4 March 2019 at 2:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
4 March 2019 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
5 March 2019 at 4:00 am.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
13 March 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka