Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
Seva List : Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details22 Sep 20185:00 pm Sudarshana Homa at Gaushala
GaushalaHoma-Sudarshana Homa Register
Details22 Sep 20184:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details23 Sep 20184:00 pm KAALA BHAIRAVAASHTAKAM CHANTING
Bangalore AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details23 Sep 20187:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details23 Sep 20185:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details24 Sep 20187:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details28 Sep 20188:00 am Ganapathi Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details30 Sep 20185:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details1 Oct 20187:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details2 Oct 20187:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details5 Oct 20185:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details6 Oct 20184:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details7 Oct 20185:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details8 Oct 20187:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details8 Oct 20187:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details10 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details10 Oct 20187:00 am Navratri - Yajman (Maha Samvardhan) Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Maha Samvardhan Sankalpa Register
Details10 Oct 20187:00 am Navratri - Samvardhan Sankapla
YagnashalaNavaratri-Navratri Samvardhan Sankalpa. Register
Details10 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam (7 days)
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam (All day) Register
Details11 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details12 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details13 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details14 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details15 Oct 20189:00 am Navratri - Maha Ganapati Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Ganapati Homa Register
Details15 Oct 20189:00 am Navratri - Navgraha Homa
YagnashalaNavaratri-Navagraha Homa Register
Details15 Oct 20187:00 am Navratri - Sarva Homa Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Navratri Sarva Homa Sankalpa Register
Details15 Oct 20189:00 am Navratri - Anna Daan
YagnashalaNavaratri-Food expenses during Navaratri Register
Details15 Oct 20189:00 am Navratri - Puja Samagri Daan
YagnashalaNavaratri-Flower & Material expenses during Navaratri Register
Details15 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details16 Oct 20188:00 am Navratri - Maha Rudra Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Rudra Homa Register
Details16 Oct 20185:00 pm Navratri - Maha Sudarshan Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Sudarshana Homa Register
Details16 Oct 20186:00 pm Navratri - Vishnu Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Vishnu Sahasranamam Register
Details17 Oct 20186:00 pm Navratri - Lalita Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details17 Oct 20187:00 am Navratri - Shata Chandi Homa
YagnashalaNavaratri-Shata Chandi Homa Register
Details18 Oct 20189:00 am Navratri - Rishi Homa
YagnashalaNavaratri-Rishi Homa Register
Details19 Oct 20188:00 am Vidyarambham
YagnashalaNavaratri-Vidyarambham Register
Details19 Oct 20188:00 am Samuhik Vivaha
YagnashalaSamskara-Samuhika Wedding Register
Details22 Oct 20186:00 am Samoohik Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Sudarshana Homa at Gaushala
22 September 2018 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
22 September 2018 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

KAALA BHAIRAVAASHTAKAM CHANTING
23 September 2018 at 4:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
23 September 2018 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
23 September 2018 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
24 September 2018 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganapathi Homa
28 September 2018 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
30 September 2018 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
1 October 2018 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
2 October 2018 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
5 October 2018 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
6 October 2018 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
7 October 2018 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
8 October 2018 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
8 October 2018 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
10 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Yajman (Maha Samvardhan) Sankalpa
10 October 2018 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Samvardhan Sankapla
10 October 2018 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam (7 days)
10 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
11 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
12 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
13 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
14 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Ganapati Homa
15 October 2018 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Navgraha Homa
15 October 2018 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Sarva Homa Sankalpa
15 October 2018 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Anna Daan
15 October 2018 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Puja Samagri Daan
15 October 2018 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
15 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Rudra Homa
16 October 2018 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Sudarshan Homa
16 October 2018 at 5:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Vishnu Sahasranamam
16 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalita Sahasranamam
17 October 2018 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Shata Chandi Homa
17 October 2018 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rishi Homa
18 October 2018 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Vidyarambham
19 October 2018 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Samuhik Vivaha
19 October 2018 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Samoohik Upanayanam
22 October 2018 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka