Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details28 Oct 20219:30 am Gaja Puja
Banglore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details28 Oct 20216:00 am Upanayanam Program for Bangalore Residents only
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details29 Oct 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details29 Oct 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details31 Oct 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details1 Nov 20219:00 am Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details1 Nov 20215:00 pm Rama Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Bangalore AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Details2 Nov 20214:30 pm Pradosh Puja
Bangalore AshramPuja-Pradosh Puja Register
Details2 Nov 20215:00 pm Dhanteras Spl Kuber Homa
Bangalore AshramHoma-Kuber Homa Register
Details2 Nov 20215:00 pm Deepawali - Sampurna
Bangalore AshramDiwali-Sampurna Register
Details3 Nov 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details3 Nov 20219:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Bangalore AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details3 Nov 20215:00 pm Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
Bangalore AshramHoma-Dhanvantri Homa Register
Details4 Nov 20218:30 am Pratyangira Homa
Bangalore AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details4 Nov 20219:30 am Gaja Puja
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details4 Nov 20215:00 pm Deepawali Spl Maha Lakshmi Homa
Bangalore AshramHoma-Mahalakshmi Homa Register
Details5 Nov 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details6 Nov 20218:30 am Navagraha Homa
Bangalore AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details7 Nov 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details8 Nov 202110:00 am Kartik Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details8 Nov 20218:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details9 Nov 20218:00 am Skand Shashti Spl Sri Subramanya Trishathi Homa
Bangalore AshramHoma-Subramanya Homa Register
Details11 Nov 20219:30 am Gaja Puja
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details12 Nov 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details12 Nov 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details14 Nov 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details15 Nov 20219:00 am Kartik Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details15 Nov 20215:00 pm Devutthana Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
Bangalore AshramHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details16 Nov 20216:00 pm Tulsi Damodar Vivah
Bangalore AshramPuja-Tulsi Vivah Pujan Register
Details16 Nov 20214:30 pm Pradosh Puja
Bangalore AshramPuja-Pradosh Puja Register
Details17 Nov 20218:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Bangalore AshramParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details18 Nov 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details18 Nov 20219:30 am Gaja Puja
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details18 Nov 20215:30 pm Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
Bangalore AshramParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details19 Nov 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details19 Nov 20215:00 pm Satyanarayan Puja
Bangalore AshramPuja-Satyanarayan Puja Register
Details21 Nov 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details21 Nov 20218:00 am Guru Gochar Spl Guru Shanti Homa
Bangalore AshramShanti Homa-Guru Shanti Homa Register
Details22 Nov 20219:00 am Kartik Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details23 Nov 20218:30 am Angarki Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details25 Nov 20219:30 am Gaja Puja
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details26 Nov 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details27 Nov 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details28 Nov 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details29 Nov 20219:00 am Kartik Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details30 Nov 20215:00 pm Utpanna Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Bangalore AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details22 Jun 2020 to 30 Jun 203011:30 pm Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details3 Sep 2020 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20226:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am on youtube.com/vaidicpujas
Bangalore AshramHoma-Ayushya Homa Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details24 Jul 2021 to 31 Mar 20227:00 am Donations for Vivaha
Bangalore AshramDonation-Vivaha Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Gaja Puja
28 October 2021 at 9:30 am.

Venue: Banglore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayanam Program for Bangalore Residents only
28 October 2021 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
29 October 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
29 October 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
31 October 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
1 November 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rama Ekadashi Spl Sudarshan Homa
1 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
2 November 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Dhanteras Spl Kuber Homa
2 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Deepawali - Sampurna
2 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
3 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
3 November 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
3 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
4 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja
4 November 2021 at 9:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Deepawali Spl Maha Lakshmi Homa
4 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
5 November 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
6 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
7 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Kartik Mass Spl Rudra Puja
8 November 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
8 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Skand Shashti Spl Sri Subramanya Trishathi Homa
9 November 2021 at 8:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja
11 November 2021 at 9:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
12 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
12 November 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
14 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Kartik Mass Spl Rudra Puja
15 November 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devutthana Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
15 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Tulsi Damodar Vivah
16 November 2021 at 6:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
16 November 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
17 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
18 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja
18 November 2021 at 9:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
18 November 2021 at 5:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
19 November 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
19 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
21 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Guru Gochar Spl Guru Shanti Homa
21 November 2021 at 8:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Kartik Mass Spl Rudra Puja
22 November 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Angarki Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
23 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja
25 November 2021 at 9:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
26 November 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
27 November 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
28 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Kartik Mass Spl Rudra Puja
29 November 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Utpanna Ekadashi Spl Sudarshan Homa
30 November 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Anna Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
22 June 2020 at 11:30 pm.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
3 September 2020 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am on youtube.com/vaidicpujas
1 April 2021 at 6:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donations for Vivaha
24 July 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka