Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details22 Sep 20198:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details22 Sep 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details23 Sep 20199:00 am Rudra Puja With Gurudev
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details25 Sep 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details26 Sep 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details27 Sep 201911:30 am Devi Puja with Gurudev
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details27 Sep 20198:30 am Durga Homa with Gurudev
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details28 Sep 20197:00 am Navratri - Maha Samvardhan Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Maha Samvardhan Sankalpa Register
Details28 Sep 20197:00 am Navratri - Samvardhan Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Navratri Samvardhan Sankalpa. Register
Details28 Sep 20199:00 am Navratri - Rudra Puja
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details28 Sep 20197:00 am Sarva Prayaschitta Tila Homa
Radhakunj MantapHoma-Tila Homa Register
Details28 Sep 201911:00 am Pratyangira Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details28 Sep 20195:00 pm Mahalaya Amavasya Spl Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details28 Sep 20199:00 am Navratri - Sarva Rudra Puja
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details29 Sep 20196:00 pm Navratri - Lalitha Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details4 Oct 20197:00 am Navratri - Sarva Yagna Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Navratri Sarva Homa Sankalpa Register
Details4 Oct 20199:00 am Navratri - Maha Ganpati Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Ganapati Homa Register
Details4 Oct 20199:00 am Navratri - Navagraha Homa
YagnashalaNavaratri-Navagraha Homa Register
Details4 Oct 20199:00 am Navratri - Anna Daan
YagnashalaNavaratri-Food expenses during Navaratri Register
Details4 Oct 20197:00 am Navratri - samagri Daan
YagnashalaNavaratri-Flower & Material expenses during Navaratri Register
Details5 Oct 20197:00 am Navratri - Maha Rudra Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Rudra Homa Register
Details5 Oct 20195:00 pm Navratri - Maha Sudarshan Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Sudarshana Homa Register
Details5 Oct 20195:00 am Navratri - Vishnu Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Vishnu Sahasranamam Register
Details6 Oct 20197:00 am Navratri - Shata Chandi Homa
YagnashalaNavaratri-Shata Chandi Homa Register
Details6 Oct 20196:00 pm Navratri - Lalitha Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details7 Oct 20199:00 am Navratri - Rishi Homa
YagnashalaNavaratri-Rishi Homa Register
Details8 Oct 20198:00 am Navratri - Vidyarambham
YagnashalaNavaratri-Vidyarambham Register
Details8 Oct 20196:00 am Navratri - Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details9 Oct 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details9 Oct 20199:00 am Navratri - Rudra Puja
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details11 Oct 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details11 Oct 20191:30 pm Vigyan Bhairav Special Kalabhairavashtakam Chanting Program with Swami Purnachaitanyta jo
AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details12 Oct 20198:00 am Navratri - Jai Durga Homa
YagnashalaHoma-Durga Homa Register
Details12 Oct 20195:00 pm Purattasi Mass Spl Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details13 Oct 20195:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details13 Oct 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details14 Oct 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details17 Oct 20197:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details20 Oct 20199:00 am Navagraha Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details20 Oct 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details21 Oct 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details21 Oct 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details24 Oct 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details25 Oct 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details26 Oct 201910:00 am Dhanvantri Jayanti Spl Dhanvantri Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Dhanvantri Homa Register
Details27 Oct 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details27 Oct 20199:30 am Pratyangira Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details27 Oct 20194:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details27 Oct 20195:00 pm Diwali Spl Lakshmi Puja
Vishalakshi MantapPuja-Maha Laxmi Puja Register
Details28 Oct 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details31 Oct 20197:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details3 Nov 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details3 Nov 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details4 Nov 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details4 Nov 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details5 Nov 20198:30 am Guru Gochar Spl Guru Shanti Homa
YagnashalaShanti Homa-Guru Shanti Homa Register
Details1 Dec 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details18 Jan 20207:00 am PAN INDIA Rudram Chanting Phase 1 - Bangalore Ashram (FOR INDIAN NATIONALS -MALES)
Bangalore AshramLearning-Rudram Chanting - I Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Devi Puja
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details21 Feb 20206:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 20206:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Devi Puja, Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Maha Samvardhan Sankalpa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 20202:30 pm Mahashivratri Special Kalabhairavashtakam Chanting Program
Bangalore AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details22 Feb 20204:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details11 Mar 2019 to 31 Mar 20206:30 am Samoohik Ayushya Homa @ Bangalore Ashram
Gurukul Prayogashala (Gargi Hall, Mahalakshmi Mantap - 29th Sep to 8th Oct 2019)Homa-Ayushya Homa Register
Details9 Jun 2019 to 28 Sep 20196:30 am Nitya Chaturveda Parayanam - Krishna Yajur Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details9 Jun 2019 to 28 Sep 20196:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Sama Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details3 Jul 2019 to 28 Sep 20196:30 am Nitya Chaturveda Parayanam - Rig Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details3 Jul 2019 to 28 Sep 20196:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Sukla Yajur Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details3 Jul 2019 to 28 Sep 20196:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Atharva Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details28 Sep 2019 to 3 Oct 20199:00 am Navratri - Rudra Puja
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Details29 Sep 2019 to 4 Oct 20196:00 pm Navratri - Lalitha Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details9 Oct 2019 to 13 Oct 20199:00 am Navratri - Rudra Puja
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva List : Bangalore Ashram
Samoohik Ayushya Homa @ Bangalore Ashram
11 March 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul Prayogashala (Gargi Hall, Mahalakshmi Mantap - 29th Sep to 8th Oct 2019)
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Krishna Yajur Veda
9 June 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Sama Veda
9 June 2019 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Rig Veda
3 July 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Sukla Yajur Veda
3 July 2019 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Atharva Veda
3 July 2019 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rudra Puja
28 September 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalitha Sahasranamam
29 September 2019 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rudra Puja
9 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Durga Homa with Gurudev
22 September 2019 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
22 September 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja With Gurudev
23 September 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
25 September 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
26 September 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Devi Puja with Gurudev
27 September 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa with Gurudev
27 September 2019 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Samvardhan Sankalpa
28 September 2019 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Samvardhan Sankalpa
28 September 2019 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rudra Puja
28 September 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Sarva Prayaschitta Tila Homa
28 September 2019 at 7:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
28 September 2019 at 11:00 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Mahalaya Amavasya Spl Gau Puja
28 September 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Sarva Rudra Puja
28 September 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalitha Sahasranamam
29 September 2019 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Sarva Yagna Sankalpa
4 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Ganpati Homa
4 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Navagraha Homa
4 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Anna Daan
4 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - samagri Daan
4 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Rudra Homa
5 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Maha Sudarshan Homa
5 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Vishnu Sahasranamam
5 October 2019 at 5:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Shata Chandi Homa
6 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Lalitha Sahasranamam
6 October 2019 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rishi Homa
7 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Vidyarambham
8 October 2019 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Upanayanam
8 October 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
9 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rudra Puja
9 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
11 October 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vigyan Bhairav Special Kalabhairavashtakam Chanting Program with Swami Purnachaitanyta jo
11 October 2019 at 1:30 pm.

Venue: Ashram
Bangalore,Karnataka

Navratri - Jai Durga Homa
12 October 2019 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Purattasi Mass Spl Vishnu Sahasranama Puja
12 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
13 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
13 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
14 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
17 October 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
20 October 2019 at 9:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
20 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
21 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
21 October 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
24 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
25 October 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Dhanvantri Jayanti Spl Dhanvantri Homa
26 October 2019 at 10:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
27 October 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
27 October 2019 at 9:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
27 October 2019 at 4:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Diwali Spl Lakshmi Puja
27 October 2019 at 5:00 pm.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
28 October 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
31 October 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
3 November 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
3 November 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
4 November 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
4 November 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Guru Gochar Spl Guru Shanti Homa
5 November 2019 at 8:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
1 December 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

PAN INDIA Rudram Chanting Phase 1 - Bangalore Ashram (FOR INDIAN NATIONALS -MALES)
18 January 2020 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Devi Puja
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
21 February 2020 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
21 February 2020 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Devi Puja, Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Samvardhan Sankalpa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Mahashivratri Special Kalabhairavashtakam Chanting Program
21 February 2020 at 2:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
22 February 2020 at 4:00 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka