Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details4 Oct 20229:00 am Navratri - Rishi Homa
YagnashalaNavaratri-Rishi Homa Register
Details5 Oct 20227:00 am Navratri - Vidyarambha (Offline Only)
YagnashalaNavaratri-Vidyarambham Register
Details6 Oct 202210:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details6 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saamba Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details6 Oct 20225:15 pm Papankusha Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details7 Oct 20224:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details7 Oct 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details7 Oct 20225:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details7 Oct 202210:00 am Devi Puja
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details7 Oct 20228:30 am Samoohik Wedding
YagnashalaWeddings-Services Register
Details8 Oct 20228:00 am Navratri - Jai Durga Homa
YagnashalaNavaratri-Durga Homa Register
Details8 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details8 Oct 20225:30 pm Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
Ved Bhavan, GurukulParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details9 Oct 20224:30 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details9 Oct 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details9 Oct 20225:15 pm Sharad Purnima Spl Satyanarayan Puja
Sri Pratap Ganpati TemplePuja-Satyanarayan Puja Register
Details10 Oct 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details10 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details11 Oct 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details12 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details13 Oct 20228:00 am Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details13 Oct 202210:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details13 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Oct 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details14 Oct 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details14 Oct 20225:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details15 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Oct 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details16 Oct 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details17 Oct 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details17 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details18 Oct 202212:00 am Deepawali Special Mahalaxmi Puja Vidhi
Online on online.vaidicpujas.orgLearning-Maha Laxmi Puja Vidhi Register
Details18 Oct 20227:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details18 Oct 20227:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Ved Bhavan, GurukulParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details18 Oct 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details19 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details20 Oct 202212:00 am Learn Sandhyavandana & Agni Karya with Kashi Bhaiya (Online on online.vaidicpujas.org)
Online on online.vaidicpujas.orgLearning-Sandhyavandanam Register
Details20 Oct 202210:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details20 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Oct 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details21 Oct 20224:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details21 Oct 20225:15 pm Rama Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Sudarshana Homa Register
Details22 Oct 20227:00 am Deepawali - Sampurna
Sri Pratap Ganpati TempleDiwali-Sampurna Register
Details22 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details22 Oct 20225:15 pm Dhanteras Spl Kuber Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Kuber Homa Register
Details23 Oct 20228:00 am Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Dhanvantri Homa Register
Details23 Oct 20224:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details23 Oct 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details23 Oct 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details24 Oct 20227:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details24 Oct 20227:30 am Durga Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Durga Homa Register
Details24 Oct 20228:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Gurukul YagnashalaHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details24 Oct 20225:00 pm Deepawali Spl Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details24 Oct 20225:15 pm Deepawali Special Mahalakshmi Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Mahalakshmi Homa Register
Details25 Oct 20227:30 am Pratyangira Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details26 Oct 20228:00 am Surya Grahan Spl Grahan shanti Homa
Prayogashala, GurukulHoma-Grahan Shanti Homa Register
Details26 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details27 Oct 202210:00 am Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
Bangalore AshramPuja-Gaja Puja Register
Details27 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Oct 20225:00 pm Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana Register
Details28 Oct 20225:30 pm Lalitha Sahasranam Parayan
Sri Pratap Ganpati TempleParayanam-Lalitha Sahasranamam Parayanam Register
Details29 Oct 20227:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Ganpati Homa Register
Details29 Oct 20225:00 pm Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Vishnu Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Oct 20228:00 am Skand Shashti Spl Sri Subramanya Trishathi Homa
Sri Pratap Ganpati TempleHoma-Subramanya Homa Register
Details30 Oct 20225:00 pm Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
Sri Pratap Ganpati TempleArchana-Ganpati Ashtottara Shatanama Archana Register
Details30 Oct 20225:15 pm Gau Puja
Prayogashala, GurukulPuja-Gau Puja Register
Details31 Oct 20227:00 am Kartik Mass Spl Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details31 Oct 20225:00 pm Shiva Ashtottara Shatanama Archana
Sri Saambha Parameshwara TempleArchana-Shiva Ashtottara Shatanama Archana Register
Details10 Nov 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Details9 Dec 20226:00 am Upanayan Program
Bangalore AshramSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details1 Jan 2022 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Jan 2022 to 30 Jun 20307:00 am Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2022 to 31 Mar 20236:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
Prayogshala, GurukulHoma-Ayushya Homa Register
Details1 Apr 2022 to 31 Mar 202310:00 am Astrology Appointment (Jyotish Consultation)
Bangalore AshramJyotish-Consultation Register
Details26 Sep 2022 to 7 Oct 202212:00 am Navaratri Brahmabhojan Daan
BangaloreDonation-General Register
Details26 Sep 2022 to 5 Oct 20226:00 am Navratri - Durga Saptashati Parayan (Online only)
Bangalore AshramParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details6 Oct 2022 to 9 Oct 20229:00 am Navratri - Rudra Puja
YagnashalaPuja-Rudra Puja Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Navratri - Rishi Homa
4 October 2022 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Vidyarambha (Offline Only)
5 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
6 October 2022 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rudra Puja
6 October 2022 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
6 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saamba Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Papankusha Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
6 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
7 October 2022 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
7 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
7 October 2022 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
7 October 2022 at 10:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Samoohik Wedding
7 October 2022 at 8:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Navratri - Jai Durga Homa
8 October 2022 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
8 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
8 October 2022 at 5:30 pm.

Venue: Ved Bhavan, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
9 October 2022 at 4:30 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
9 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sharad Purnima Spl Satyanarayan Puja
9 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
10 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
10 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
11 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
12 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
13 October 2022 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
13 October 2022 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
13 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
14 October 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
14 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
14 October 2022 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
15 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
16 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
16 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
17 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
17 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Deepawali Special Mahalaxmi Puja Vidhi
18 October 2022 at 12:00 am.

Venue: Online on online.vaidicpujas.org
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
18 October 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
18 October 2022 at 7:30 am.

Venue: Ved Bhavan, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
18 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
19 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Learn Sandhyavandana & Agni Karya with Kashi Bhaiya (Online on online.vaidicpujas.org)
20 October 2022 at 12:00 am.

Venue: Online on online.vaidicpujas.org
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
20 October 2022 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
20 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
21 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
21 October 2022 at 4:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Rama Ekadashi Spl Sudarshan Homa
21 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Deepawali - Sampurna
22 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
22 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Dhanteras Spl Kuber Homa
22 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
23 October 2022 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
23 October 2022 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
23 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
23 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
24 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
24 October 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
24 October 2022 at 8:00 am.

Venue: Gurukul Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Deepawali Spl Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
24 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Deepawali Special Mahalakshmi Homa
24 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
25 October 2022 at 7:30 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Surya Grahan Spl Grahan shanti Homa
26 October 2022 at 8:00 am.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
26 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gaja Puja (Online on youtube.com/vaidicpujas)
27 October 2022 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
27 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
28 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Lalitha Sahasranam Parayan
28 October 2022 at 5:30 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
29 October 2022 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
29 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Skand Shashti Spl Sri Subramanya Trishathi Homa
30 October 2022 at 8:00 am.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
30 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratap Ganpati Temple
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
30 October 2022 at 5:15 pm.

Venue: Prayogashala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Kartik Mass Spl Rudra Puja
31 October 2022 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Shiva Ashtottara Shatanama Archana
31 October 2022 at 5:00 pm.

Venue: Sri Saambha Parameshwara Temple
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
10 November 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayan Program
9 December 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Anna Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
1 January 2022 at 7:00 am.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am at Prayogshala, Gurukul
1 April 2022 at 6:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Astrology Appointment (Jyotish Consultation)
1 April 2022 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navaratri Brahmabhojan Daan
26 September 2022 at 12:00 am.

Venue: Bangalore
Bangalore,Karnataka

Navratri - Durga Saptashati Parayan (Online only)
26 September 2022 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navratri - Rudra Puja
6 October 2022 at 9:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka