Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details6 Aug 20214:30 pm Pradosh Puja
Bangalore AshramPuja-Pradosh Puja Register
Details6 Aug 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details7 Aug 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details7 Aug 20219:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Bangalore AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details8 Aug 20218:30 am Shravan (Aadi) Amavasya Spl Pratyangira Homa
Bangalore AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details8 Aug 20215:00 pm Shravan (Aadi) Amavasya Spl Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details8 Aug 202112:00 pm Shravan (Aadi) Amavasya Spl Tarpan
Bangalore AshramTarpan-Tila Tarpan Register
Details9 Aug 202112:00 am Shiva Puja Vidhi
Online on online.vaidicpujas.orgLearning-Shiva Puja Vidhi Register
Details9 Aug 20217:00 am Shravan Mass Special Rudra Puja - South India (9th Aug to 7th Sep)
Bangalore AshramShravan Masa-Rudra Puja Register
Details9 Aug 20217:00 am Shravan Mass Special Rudra Puja (9th - 22nd Aug)
Bangalore AshramShravan Masa-Rudra Puja Register
Details9 Aug 202110:00 am Shravan Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details10 Aug 202112:00 am Agnihotra
Online on online.vaidicpujs.orgLearning-Agnihotra Register
Details12 Aug 20218:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details13 Aug 20218:30 am Nag Panchami Spl Sarpa Suktam Homa
Bangalore AshramHoma-Sarpa Suktam Homa Register
Details13 Aug 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details14 Aug 20218:30 am Navagraha Homa
Bangalore AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details15 Aug 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details16 Aug 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details16 Aug 202110:00 am Shravan Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details17 Aug 20218:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Bangalore AshramParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details18 Aug 20215:00 pm Shravana Putrada Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Bangalore AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Details20 Aug 20214:30 pm Pradosh Puja
Bangalore AshramPuja-Pradosh Puja Register
Details20 Aug 20218:00 am Vara Mahalakshmi Puja
Bangalore AshramPuja-Vara Mahalakshmi Puja Register
Details20 Aug 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details21 Aug 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details21 Aug 20215:30 pm Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
Bangalore AshramParayanam-Durga Saptashati Parayanam Register
Details22 Aug 20214:30 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details22 Aug 20215:00 pm Satyanarayan Puja
Bangalore AshramPuja-Satyanarayan Puja Register
Details23 Aug 20218:30 am Gayatri Pratipada Spl Gayatri Homa
Bangalore AshramHoma-Gayatri Homa Register
Details23 Aug 202110:00 am Shravan Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details24 Aug 20217:00 am Shravan Mass Special Rudra Puja - South India (24th Aug to 7th Sep)
Bangalore AshramShravan Masa-Rudra Puja Register
Details26 Aug 20218:45 am Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details27 Aug 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details29 Aug 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details30 Aug 20214:00 pm Janmashtami - Sampurna
Bangalore AshramHoma-Krishna Mool Mantra Homa Register
Details30 Aug 20214:00 pm Janmashtami - Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details30 Aug 20214:30 pm Janmashtami - Vishnu Shasranam Tulsi Archana
Bangalore AshramPuja-Vishnu Shasranam Tulsi Archana Register
Details30 Aug 20215:00 pm Janmashtami - Krishna Shaligram Abhishek
Bangalore AshramPuja-Krishna Abhishek Register
Details30 Aug 20215:30 pm Janmashtami - Krishna Mool Mantra Homa
Bangalore AshramHoma-Krishna Mool Mantra Homa Register
Details30 Aug 20218:30 am Durga Jayanti Spl Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details30 Aug 202110:00 am Shravan Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details2 Sep 20215:00 pm Aja Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Bangalore AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Details3 Sep 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details4 Sep 20218:30 am Navagraha Homa
Bangalore AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details5 Sep 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details6 Sep 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details6 Sep 20219:00 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Bangalore AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details6 Sep 202110:00 am Shravan Mass Spl Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details7 Sep 20218:30 am Pratyangira Homa
Bangalore AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details9 Sep 20219:00 am Gauri Puja
Bangalore AshramPuja-Gauri Puja Register
Details10 Sep 20218:30 am Ganesh Chatuthi Spl Maha Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details10 Sep 202111:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details12 Sep 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details22 Jun 2020 to 30 Jun 203011:30 pm Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details3 Sep 2020 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20226:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am on youtube.com/vaidicpujas
Bangalore AshramHoma-Ayushya Homa Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details1 Apr 2021 to 31 Mar 20317:00 am Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Temple Donation Register
Details13 Apr 2021 to 30 Apr 20317:00 am Pushpa Seva
Bangalore AshramDonation-Pushpa Seva Register
Details24 Jul 2021 to 31 Mar 20227:00 am Donations for Vivaha
Bangalore AshramDonation-Vivaha Register
One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Pradosh Puja
6 August 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
6 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
7 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
7 August 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan (Aadi) Amavasya Spl Pratyangira Homa
8 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan (Aadi) Amavasya Spl Gau Puja
8 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan (Aadi) Amavasya Spl Tarpan
8 August 2021 at 12:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shiva Puja Vidhi
9 August 2021 at 12:00 am.

Venue: Online on online.vaidicpujas.org
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Special Rudra Puja - South India (9th Aug to 7th Sep)
9 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Special Rudra Puja (9th - 22nd Aug)
9 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Spl Rudra Puja
9 August 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Agnihotra
10 August 2021 at 12:00 am.

Venue: Online on online.vaidicpujs.org
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
12 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Nag Panchami Spl Sarpa Suktam Homa
13 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
13 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
14 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
15 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
16 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Spl Rudra Puja
16 August 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
17 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravana Putrada Ekadashi Spl Sudarshan Homa
18 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
20 August 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vara Mahalakshmi Puja
20 August 2021 at 8:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
20 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
21 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
21 August 2021 at 5:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
22 August 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
22 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gayatri Pratipada Spl Gayatri Homa
23 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Spl Rudra Puja
23 August 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Special Rudra Puja - South India (24th Aug to 7th Sep)
24 August 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
26 August 2021 at 8:45 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
27 August 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
29 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Janmashtami - Sampurna
30 August 2021 at 4:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Janmashtami - Gau Puja
30 August 2021 at 4:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Janmashtami - Vishnu Shasranam Tulsi Archana
30 August 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Janmashtami - Krishna Shaligram Abhishek
30 August 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Janmashtami - Krishna Mool Mantra Homa
30 August 2021 at 5:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Jayanti Spl Durga Homa
30 August 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Spl Rudra Puja
30 August 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Aja Ekadashi Spl Sudarshan Homa
2 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
3 September 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
4 September 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
5 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
6 September 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
6 September 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shravan Mass Spl Rudra Puja
6 September 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
7 September 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gauri Puja
9 September 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganesh Chatuthi Spl Maha Ganpati Homa
10 September 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
10 September 2021 at 11:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
12 September 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Recurring Seva List : Bangalore Ashram
General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Anna Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
22 June 2020 at 11:30 pm.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
3 September 2020 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

Samoohik Ayushya Homa, 6.30am on youtube.com/vaidicpujas
1 April 2021 at 6:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Pratapa Ganpati Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Sri Saamba Parameshwara Temple, Bangalore Ashram
1 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pushpa Seva
13 April 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donations for Vivaha
24 July 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka