Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details20 Jan 20217:00 am Jyotish consultation with PT Sanjeev Kumar Srivastavji-Punjab
OnlineJyotish-Consultation Register
Details21 Jan 20219:00 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details22 Jan 202110:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details24 Jan 20215:00 pm Pausha Putrada Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Bangalore AshramHoma-Sudarshana Homa Register
Details24 Jan 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details25 Jan 202110:00 am Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details26 Jan 20214:30 pm Pradosh Puja
Bangalore AshramPuja-Pradosh Puja Register
Details27 Jan 20219:00 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details28 Jan 20215:00 pm Satyanarayan Puja
Bangalore AshramPuja-Satyanarayan Puja Register
Details29 Jan 202110:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details31 Jan 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details1 Feb 20218:30 am Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details1 Feb 202110:00 am Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details5 Feb 20218:30 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details5 Feb 202110:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details6 Feb 20219:00 am Navagraha Homa
Bangalore AshramHoma-Navagraha Homa Register
Details7 Feb 20215:00 pm Shattila Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
Bangalore AshramHoma-Vishnu Suktam Homa Register
Details7 Feb 20214:30 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details8 Feb 202110:00 am Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details8 Feb 20214:30 pm Pradosh Puja
Bangalore AshramPuja-Pradosh Puja Register
Details10 Feb 20218:45 am Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
Bangalore AshramHoma-Mrityunjaya Homa Register
Details10 Feb 20219:00 am Durga Homa
Bangalore AshramHoma-Durga Homa Register
Details11 Feb 20219:00 am Mauni/Thai Amavasya Spl Pratyangira Homa
Bangalore AshramHoma-Pratyangira Homa Register
Details11 Feb 202112:00 pm Mauni/Thai Amavasya Spl Tarpan
Bangalore AshramTarpan-Tila Tarpan Register
Details11 Feb 20215:00 pm Mauni/Thai Amavasya Spl Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details12 Feb 20218:30 am Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
Bangalore AshramParayanam-Aruna Prashna Parayan Register
Details12 Feb 202110:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details12 Feb 20216:00 am Upanayanam Program
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details14 Feb 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details15 Feb 20218:30 am Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
Bangalore AshramHoma-Ganpati Homa Register
Details15 Feb 202110:00 am Rudra Puja
Bangalore AshramPuja-Rudra Puja Register
Details16 Feb 20219:00 am Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
Bangalore AshramHoma-Saraswati Homa Register
Details19 Feb 20217:00 am Ratha Saptami Spl Aruna Prashana Homa
Bangalore AshramHoma-Aruna Prashna Homa Register
Details19 Feb 202110:00 am Devi Puja
Bangalore AshramPuja-Devi Puja Register
Details20 Feb 20217:00 am Magha Navratri Spl Chandi Homa
Bangalore AshramHoma-Chandi Homa Register
Details21 Feb 20215:00 pm Gau Puja
Bangalore AshramPuja-Gau Puja Register
Details5 Mar 20216:00 am Upanayanam Program
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details11 Mar 20216:00 pm Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
Bangalore AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details11 Mar 20216:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Puja
Bangalore AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details11 Mar 20216:00 pm Maha Shivratri - Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details11 Mar 20216:00 pm Maha Shivratri - Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details11 Mar 20216:00 pm Maha Shivratri - Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details12 Mar 20214:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
Bangalore AshramMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details11 Mar 2019 to 31 Mar 20216:30 am Samoohik Ayushya Homa, 6.30am on youtube.com/vaidicpujas
Bangalore AshramHoma-Ayushya Homa Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details31 Jan 2020 to 31 Jan 20217:00 am Vaidic Vastu Consultations
Art of Living International CenterVastu-Consultation Register
Details11 Mar 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Gurukul Donation
GurukulDonation-Gurukul Donation Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Anna Daan
Bangalore AshramDonation-Anna Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Puja Samagri Daan
Bangalore AshramDonation-Samagri Daan Register
Details3 Apr 2020 to 31 Mar 203011:30 pm Vastra Daan
Bangalore AshramDonation-Vastra Dhaan Register
Details3 May 2020 to 31 Mar 203011:30 pm E hundi
Bangalore AshramDonation-E Hundi Register
Details22 Jun 2020 to 30 Jun 203011:30 pm Donation for Wayanad Temple Construction
WayanadDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Details3 Sep 2020 to 30 Sep 20307:00 am Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
Thiruvannamalai AshramDonation-Mandir Nirmana (Temple Donation) Register
Recurring Seva List : Bangalore Ashram
Samoohik Ayushya Homa, 6.30am on youtube.com/vaidicpujas
11 March 2019 at 6:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

General Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vaidic Vastu Consultations
31 January 2020 at 7:00 am.

Venue: Art of Living International Center
Bangalore,Karnataka

Gurukul Donation
11 March 2020 at 11:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Anna Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Puja Samagri Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vastra Daan
3 April 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

E hundi
3 May 2020 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Donation for Wayanad Temple Construction
22 June 2020 at 11:30 pm.

Venue: Wayanad
Bangalore,Karnataka

Donation for Thiruvannamalai Ashram Construction
3 September 2020 at 7:00 am.

Venue: Thiruvannamalai Ashram
Bangalore,Karnataka

One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Jyotish consultation with PT Sanjeev Kumar Srivastavji-Punjab
20 January 2021 at 7:00 am.

Venue: Online
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
21 January 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
22 January 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pausha Putrada Ekadashi Spl Sudarshan Homa
24 January 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
24 January 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
25 January 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
26 January 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
27 January 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
28 January 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
29 January 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
31 January 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Sankashtahar Chaturthi Spl Ganpati Homa
1 February 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
1 February 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
5 February 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
5 February 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
6 February 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shattila Ekadashi Spl Vishnu Suktam Homa
7 February 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
7 February 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
8 February 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
8 February 2021 at 4:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Masik Shivratri Spl Maha Mritunjaya Homa
10 February 2021 at 8:45 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
10 February 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Mauni/Thai Amavasya Spl Pratyangira Homa
11 February 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Mauni/Thai Amavasya Spl Tarpan
11 February 2021 at 12:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Mauni/Thai Amavasya Spl Gau Puja
11 February 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ravi Sankramana (Sun Transit) Spl Aruna Prashana Parayan
12 February 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
12 February 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayanam Program
12 February 2021 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
14 February 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vara Chaturthi Spl Ganpati Homa
15 February 2021 at 8:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
15 February 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
16 February 2021 at 9:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ratha Saptami Spl Aruna Prashana Homa
19 February 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Devi Puja
19 February 2021 at 10:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Magha Navratri Spl Chandi Homa
20 February 2021 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
21 February 2021 at 5:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayanam Program
5 March 2021 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
11 March 2021 at 6:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Puja
11 March 2021 at 6:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Anna Daan
11 March 2021 at 6:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samagri Daan
11 March 2021 at 6:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Vastra Daan
11 March 2021 at 6:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
12 March 2021 at 4:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka