Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details26 Jan 20205:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details27 Jan 20207:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details28 Jan 20207:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details29 Jan 20207:30 am Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
YagnashalaHoma-Saraswati Homa Register
Details30 Jan 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details1 Feb 20206:30 am Ratha Saptami Spl Aruna Prashna Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Aruna Prashna Homa Register
Details2 Feb 20207:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details2 Feb 20205:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details3 Feb 20207:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details5 Feb 20205:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details6 Feb 20204:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details8 Feb 20207:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details9 Feb 20205:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details9 Feb 20209:00 am Navagraha Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details9 Feb 20205:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details10 Feb 20207:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details12 Feb 20207:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details16 Feb 20207:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details16 Feb 20205:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details17 Feb 20207:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20209:30 am Vaidic Jyotish Festival 2020, Mahashivratri Special
Bangalore AshramJyotish and Vastu-Consultation Register
Details19 Feb 20208:00 am Samoohik Wedding
Radha KunjSamskara-Wedding Register
Details19 Feb 20205:00 pm Ekadashi Spl Sudarshan Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Sudarshana Homa Register
Details21 Feb 20207:00 am Maha Shivratri - Anna Daan
GurupadukavanamDonation-Anna Daan Register
Details21 Feb 20207:00 am Maha Shivratri - Vastra Daan
GurupadukavanamDonation-Vastra Dhaan Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Devi Puja
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details21 Feb 20206:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 20206:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Devi Puja, Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Maha Samvardhan Sankalpa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 20202:30 pm Mahashivratri Special Kalabhairavashtakam Chanting Program
Bangalore AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details21 Feb 20207:00 am Maha Shivratri - Samagri Daan
GurupadukavanamDonation-Samagri Daan Register
Details22 Feb 20204:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details23 Feb 20208:30 am Aruna Prashna Parayanam
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Aruna Prashna Parayan Register
Details23 Feb 20209:30 am Pratyangira Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details23 Feb 20207:00 am Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details24 Feb 20207:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details26 Feb 20206:00 am Maha Shivratri - Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details27 Feb 20207:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details12 Mar 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Maha Samvardhan Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Maha Samvardhan Sankalpa Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Samvardhan Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Navratri Samvardhan Sankalpa. Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Sarva Puja Homa Sankalpa
YagnashalaNavaratri-Navratri Sarva Homa Sankalpa Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Maha Ganpati Homa
YagnashalaNavaratri-Maha Ganapati Homa Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Navagraha Homa
YagnashalaNavaratri-Navagraha Homa Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Sri Suktam Homa
YagnashalaHoma-Sri Suktam Homa Register
Details31 Mar 20206:00 pm Chaitra Navratri - Lalitha Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Anna Daan
YagnashalaDonation-Anna Daan Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Samagri Daan
YagnashalaDonation-Samagri Daan Register
Details31 Mar 20207:30 am Chaitra Navratri - Vastra Daan
YagnashalaDonation-Vastra Dhaan Register
Details1 Apr 20207:00 am Chaitra Navratri - Nava Chandi Homa
YagnashalaNavaratri-Nava Chandi Homa Register
Details2 Apr 20208:00 am Chaitra Navratri - Rama Taraka Homa
YagnashalaHoma-Rama Taraka Homa Register
Details2 Apr 20206:00 pm Chaitra Navratri - Vishnu Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Vishnu Sahasranamam Register
Details3 Apr 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details11 Apr 20206:00 am Rudram chanting -1 at Bangalore Ashram for Indian nationals males
Bangalore AshramLearning-Rudram Chanting - I Register
Details13 May 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details30 Jul 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details17 Aug 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details25 Oct 20206:00 am Navratri - Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details20 Nov 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details11 Dec 20206:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details11 Mar 2019 to 31 Mar 20206:30 am Samoohik Ayushya Homa @ Bangalore Ashram
Gurukul PrayogashalaHoma-Ayushya Homa Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm General Donation @ Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-General Register
Details3 Aug 2019 to 31 Mar 203011:30 pm Gaushala Donation @ Bangalore Ashram
Bangalore AshramDonation-Gaushala Register
Details6 Jan 2020 to 5 Mar 20206:30 am Nitya Chaturveda Parayanam - Rig Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details6 Jan 2020 to 5 Mar 20206:30 am Nitya Chaturveda Parayanam - Krishna Yajur Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details6 Jan 2020 to 20 Feb 20206:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Sukla Yajur Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details6 Jan 2020 to 20 Feb 20206:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Sama Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details6 Jan 2020 to 20 Feb 20206:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Atharva Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details31 Mar 2020 to 1 Apr 20206:00 pm Chaitra Navratri - Lalitha Sahasranamam
YagnashalaNavaratri-Lalitha Sahasranamam Register
Recurring Seva List : Bangalore Ashram
Samoohik Ayushya Homa @ Bangalore Ashram
11 March 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul Prayogashala
Bangalore,Karnataka

General Donation @ Bangalore Ashram
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Gaushala Donation @ Bangalore Ashram
3 August 2019 at 11:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Rig Veda
6 January 2020 at 6:30 am.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Krishna Yajur Veda
6 January 2020 at 6:30 am.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Sukla Yajur Veda
6 January 2020 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Sama Veda
6 January 2020 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Atharva Veda
6 January 2020 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Lalitha Sahasranamam
31 March 2020 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Gau Puja
26 January 2020 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
27 January 2020 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
28 January 2020 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Vasant Panchami Spl Saraswati Homa
29 January 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
30 January 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Ratha Saptami Spl Aruna Prashna Homa
1 February 2020 at 6:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
2 February 2020 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
2 February 2020 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
3 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
5 February 2020 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
6 February 2020 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
8 February 2020 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
9 February 2020 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
9 February 2020 at 9:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
9 February 2020 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
10 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
12 February 2020 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
16 February 2020 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
16 February 2020 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
17 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Vaidic Jyotish Festival 2020, Mahashivratri Special
18 February 2020 at 9:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Samoohik Wedding
19 February 2020 at 8:00 am.

Venue: Radha Kunj
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Spl Sudarshan Homa
19 February 2020 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Anna Daan
21 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Vastra Daan
21 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Devi Puja
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
21 February 2020 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
21 February 2020 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Devi Puja, Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Samvardhan Sankalpa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Mahashivratri Special Kalabhairavashtakam Chanting Program
21 February 2020 at 2:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samagri Daan
21 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Gurupadukavanam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
22 February 2020 at 4:00 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Aruna Prashna Parayanam
23 February 2020 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
23 February 2020 at 9:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
23 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
24 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Upanayanam
26 February 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
27 February 2020 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
12 March 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Maha Samvardhan Sankalpa
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Samvardhan Sankalpa
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Sarva Puja Homa Sankalpa
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Maha Ganpati Homa
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Navagraha Homa
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Sri Suktam Homa
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Lalitha Sahasranamam
31 March 2020 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Anna Daan
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Samagri Daan
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Vastra Daan
31 March 2020 at 7:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Nava Chandi Homa
1 April 2020 at 7:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Rama Taraka Homa
2 April 2020 at 8:00 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Chaitra Navratri - Vishnu Sahasranamam
2 April 2020 at 6:00 pm.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
3 April 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudram chanting -1 at Bangalore Ashram for Indian nationals males
11 April 2020 at 6:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
13 May 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
30 July 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
17 August 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Navratri - Upanayanam
25 October 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
20 November 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
11 December 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka