Smart University | Bootstrap Responsive Admin Template
Seva List
One-time Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details22 Nov 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details24 Nov 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details24 Nov 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details25 Nov 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details25 Nov 20197:00 am Kartika Mass Spl Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details26 Nov 20199:30 am Pratyangira Homa
Gurukul PrayogshalaHoma-Pratyangira Homa Register
Details30 Nov 20197:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details1 Dec 20198:30 am Aruna Prashna Parayanam
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Aruna Prashna Parayan Register
Details1 Dec 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details1 Dec 20196:00 am Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Details2 Dec 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details4 Dec 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details7 Dec 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details8 Dec 20193:00 pm Spiritual Jyotish with Sri Raman Supraj Rama
Bangalore AshramJyotish and Vastu-Seminar Register
Details8 Dec 20199:00 am Navagraha Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Navagraha Homa Register
Details8 Dec 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details9 Dec 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details9 Dec 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details11 Dec 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details11 Dec 20195:00 pm Satyanarayan Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Satyanarayan Puja Register
Details14 Dec 20199:30 am MEDICAL ASTROLOGY PHASE 3
Bangalore AshramJyotish and Vastu-Seminar Register
Details15 Dec 20197:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details15 Dec 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details16 Dec 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details19 Dec 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details22 Dec 20195:00 pm Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulPuja-Vishnu Sahasranamam Puja Register
Details22 Dec 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details23 Dec 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details23 Dec 20194:30 pm Pradosh Puja
Devi Hall, GurukulPuja-Pradosh Puja Register
Details25 Dec 20197:30 am Durga Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Durga Homa Register
Details25 Dec 20199:30 am Pratyangira Homa
Prayogshala, GurukulHoma-Pratyangira Homa Register
Details26 Dec 201911:30 am Solar Eclipse (Surya Grahan) Spl Navagraha, Rudra & Grahan Shanti Homa
YagnashalaHoma-Grahan Shanti Homa Register
Details29 Dec 20195:00 pm Gau Puja
GaushalaPuja-Gau Puja Register
Details30 Dec 20197:00 am Rudra Puja
Vishalakshi MantapPuja-Rudra Puja Register
Details30 Dec 20197:30 am Ganpati Homa
Sri Pratapha Ganapathi Temple, GurukulHoma-Ganpati Homa Register
Details18 Jan 20207:00 am PAN INDIA Rudram Chanting Phase 1 - Bangalore Ashram (FOR INDIAN NATIONALS -MALES)
Bangalore AshramLearning-Rudram Chanting - I Register
Details24 Jan 20208:30 am Shani Gochar (Saturn transit) Spl Shani Shanti Homa
YagnashalaHoma-Shani Shanti Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Devi Puja
YagnashalaPuja-Devi Puja Register
Details21 Feb 20206:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 20206:00 pm Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Devi Puja, Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Maha Samvardhan Sankalpa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 202011:30 am Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details21 Feb 20202:30 pm Mahashivratri Special Kalabhairavashtakam Chanting Program
Bangalore AshramLearning-Kaal Bhairavashtakam Register
Details21 Feb 20207:00 am Maha Shivratri - Samagri Daan
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details22 Feb 20204:00 am Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
GurupadukaonamMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details26 Feb 20206:00 am Maha Shivratri - Upanayanam
Radhakunj MantapSamskara-Upanayanam Register
Recurring Seva: Bangalore Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details11 Mar 2019 to 31 Mar 20206:30 am Samoohik Ayushya Homa @ Bangalore Ashram
Gurukul PrayogashalaHoma-Ayushya Homa Register
Details15 Oct 2019 to 14 Dec 20196:30 am Nitya Chaturveda Parayanam - Rig Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details15 Oct 2019 to 14 Dec 20196:30 am Nitya Chaturveda Parayanam - Krishna Yajur Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details15 Oct 2019 to 30 Nov 20196:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Atharva Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details15 Oct 2019 to 30 Nov 20196:30 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Sama Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Details15 Oct 2019 to 30 Nov 20197:00 pm Nitya Chaturveda Parayanam - Sukla Yajur Veda
GurukulHoma-Veda Parayanam Register
Recurring Seva List : Bangalore Ashram
Samoohik Ayushya Homa @ Bangalore Ashram
11 March 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul Prayogashala
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Rig Veda
15 October 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Krishna Yajur Veda
15 October 2019 at 6:30 am.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Atharva Veda
15 October 2019 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Sama Veda
15 October 2019 at 6:30 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

Nitya Chaturveda Parayanam - Sukla Yajur Veda
15 October 2019 at 7:00 pm.

Venue: Gurukul
Bangalore,Karnataka

One-Time Seva List : Bangalore Ashram
Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
22 November 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
24 November 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
24 November 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
25 November 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Kartika Mass Spl Rudra Puja
25 November 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
26 November 2019 at 9:30 am.

Venue: Gurukul Prayogshala
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
30 November 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Aruna Prashna Parayanam
1 December 2019 at 8:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
1 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Upanayanam
1 December 2019 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
2 December 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
4 December 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
7 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Spiritual Jyotish with Sri Raman Supraj Rama
8 December 2019 at 3:00 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Navagraha Homa
8 December 2019 at 9:00 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
8 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
9 December 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
9 December 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
11 December 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Satyanarayan Puja
11 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

MEDICAL ASTROLOGY PHASE 3
14 December 2019 at 9:30 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
15 December 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
15 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
16 December 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
19 December 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
22 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
22 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
23 December 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Pradosh Puja
23 December 2019 at 4:30 pm.

Venue: Devi Hall, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Durga Homa
25 December 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Pratyangira Homa
25 December 2019 at 9:30 am.

Venue: Prayogshala, Gurukul
Bangalore,Karnataka

Solar Eclipse (Surya Grahan) Spl Navagraha, Rudra & Grahan Shanti Homa
26 December 2019 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Gau Puja
29 December 2019 at 5:00 pm.

Venue: Gaushala
Bangalore,Karnataka

Rudra Puja
30 December 2019 at 7:00 am.

Venue: Vishalakshi Mantap
Bangalore,Karnataka

Ganpati Homa
30 December 2019 at 7:30 am.

Venue: Sri Pratapha Ganapathi Temple, Gurukul
Bangalore,Karnataka

PAN INDIA Rudram Chanting Phase 1 - Bangalore Ashram (FOR INDIAN NATIONALS -MALES)
18 January 2020 at 7:00 am.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Shani Gochar (Saturn transit) Spl Shani Shanti Homa
24 January 2020 at 8:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Devi Puja
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Yagnashala
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam
21 February 2020 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
21 February 2020 at 6:00 pm.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Devi Puja, Maha Rudra Abhishekam & Maha Rudra Homa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Samvardhan Sankalpa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samvardhan Sankalpa
21 February 2020 at 11:30 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Mahashivratri Special Kalabhairavashtakam Chanting Program
21 February 2020 at 2:30 pm.

Venue: Bangalore Ashram
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Samagri Daan
21 February 2020 at 7:00 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
22 February 2020 at 4:00 am.

Venue: Gurupadukaonam
Bangalore,Karnataka

Maha Shivratri - Upanayanam
26 February 2020 at 6:00 am.

Venue: Radhakunj Mantap
Bangalore,Karnataka