Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details18 Feb 20236:00 pm Samuhik Maha Shivaratri @ Vidarbha Ashram
Art of Living Ashram,NagpurHoma-Rudra Homa Register
Recurring Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
One-Time Seva List : vidarbha Ashram
Samuhik Maha Shivaratri @ Vidarbha Ashram
18 February 2023 at 6:00 pm.

Venue: Art of Living Ashram,Nagpur
Nagpur,Maharashtra

Recurring Seva List : vidarbha Ashram