Vaidic Dharma Sansthan | Ashram Events
Seva List
One-time Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details9 Aug 20216:00 pm Online Shravan Rudra Puja
zoom linkShravan Masa-Rudra Puja - Online Register
Details15 Aug 20212:00 pm Online Shravan Rudra Puja
Zoom LinkShravan Masa-Rudra Puja - Online Register
Details15 Aug 20217:00 pm Online Shravan Rudra Puja
Zoom LinkShravan Masa-Rudra Puja - Online Register
Details16 Aug 20217:00 pm Shravan Rudra Puja at Vidrabha Ashram
NagpurShravan Masa-Rudra Puja Register
Details21 Aug 20219:00 am Online Upanayan Reconnect & Janeu Changing with Brahmachaitanyaji
Zoom LinkSamskara-Upakarma Register
Details7 Sep 20218:30 pm GANESH PANCHRATNA BY SADHVI NITYA BODHA
ZOOM LINKLearning-Sri Maha Ganesha Pancharatna stotram Register
Details10 Sep 20216:30 pm Online Durva Archaniya on Ganpati Festival at Vidarbha Ashram
Zoom LinkArchana-Durva Archaniya Register
Details10 Sep 20216:30 pm Online Durva Archaniya on Daily Ganpati Festival at Vidarbha Ashram
Zoom LinkArchana-Durva Archaniya Register
Details13 Sep 20213:00 pm MAHALAXMI ASHTAKAM BY SADHVI NITYA BODHA
ZOOM LINKLearning-Maha Lakshmi Ashtakam Register
Recurring Seva: vidarbha Ashram
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details10 Sep 2021 to 19 Sep 20216:30 pm Online Durva Archaniya on Daily Ganpati Festival at Vidarbha Ashram
Zoom LinkArchana-Durva Archaniya Register
One-Time Seva List : vidarbha Ashram
Online Shravan Rudra Puja
9 August 2021 at 6:00 pm.

Venue: zoom link
Nagpur,Maharashtra

Online Shravan Rudra Puja
15 August 2021 at 2:00 pm.

Venue: Zoom Link
Nagpur,Maharashtra

Online Shravan Rudra Puja
15 August 2021 at 7:00 pm.

Venue: Zoom Link
Nagpur,Maharashtra

Shravan Rudra Puja at Vidrabha Ashram
16 August 2021 at 7:00 pm.

Venue: Nagpur
Nagpur,Maharashtra

Online Upanayan Reconnect & Janeu Changing with Brahmachaitanyaji
21 August 2021 at 9:00 am.

Venue: Zoom Link
Nagpur,Maharashtra

GANESH PANCHRATNA BY SADHVI NITYA BODHA
7 September 2021 at 8:30 pm.

Venue: ZOOM LINK
Nagpur,Maharashtra

Online Durva Archaniya on Ganpati Festival at Vidarbha Ashram
10 September 2021 at 6:30 pm.

Venue: Zoom Link
Nagpur,Maharashtra

Online Durva Archaniya on Daily Ganpati Festival at Vidarbha Ashram
10 September 2021 at 6:30 pm.

Venue: Zoom Link
Nagpur,Maharashtra

MAHALAXMI ASHTAKAM BY SADHVI NITYA BODHA
13 September 2021 at 3:00 pm.

Venue: ZOOM LINK
Nagpur,Maharashtra

Recurring Seva List : vidarbha Ashram
Online Durva Archaniya on Daily Ganpati Festival at Vidarbha Ashram
10 September 2021 at 6:30 pm.

Venue: Zoom Link
Nagpur,Maharashtra