February 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Suktam Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
2
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
3
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
4
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Vishnu Sahasranamam Parayanam
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Durga Saptashati Parayan (Chandi Paath)
5
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Gau Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Satyanarayan Puja
6
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
7
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
8
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
9
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
10
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
11
 • Ayushya Homa
 • Navagraha Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Vishnu Sahasranamam Parayanam
12
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
13
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Arun Prashan Parayan
 • Durga Homa
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
14
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
15
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
16
 • Ayushya Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
 • Sudarshan Homa
17
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
18
 • Ayushya Homa
 • Maha Shivratri - Shiva Ashtottara Shatanama Archana
 • Maha Shivratri - Maha Rudra Puja
19
 • Ayushya Homa
 • Maha Shivratri - Maha Rudra Homa
 • Maha Shivratri - Maha Mritunjaya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
20
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Pratyangira Homa
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
21
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
22
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
23
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
 • Gaja Puja
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
24
 • Ayushya Homa
 • Sri Laksmi Ashtottara Shatanama Archana
 • Lalitha Sahasranam Parayan
25
 • Ayushya Homa
 • Subramanya Homa
 • Vishnu Ashtottara Shatanama Archana
 • Vishnu Sahasranamam Parayanam
26
 • Ayushya Homa
 • Ashwa Puja
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana
 • Gau Puja
27
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Durga Homa
 • Shiva Ashtottara Shatanama Archana
28
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Ashtottara Shatanama Archana