Register for Pujas at Punjab

Vaidic Dharma Sansthan | Events
Seva List
One-time Seva: Punjab
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details12 Feb 20234:00 pm Rudra Puja
DhuriPuja-Rudra Puja Register
Details12 Feb 20236:30 am Samskara
ChandigarhSamskara-Upanayanam Register
Details17 Feb 202310:30 am Homa
Factory area, PatialaHoma-Rudra Homa Register
Details18 Feb 20236:30 pm Maha Shivratri
PhagwaraMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20236:30 pm Maha Shivaratri
BarnalaMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20236:30 pm Maha Shivaratri
Government College for womenMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 20235:00 pm Maha Shivaratri
Mahavir Jain Bhavan Kapurthala Road JalandharMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 202311:00 am Maha Shivaratri Rudra Homa @ TOK Mohali
TOK MOHALI - Kashi Vishwanath DevasthanamHoma-Rudra Homa Register
Details18 Feb 20235:30 pm Rudra Puja
JalalabadPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 20238:00 am Rudra Puja
BhatindaPuja-Rudra Puja Register
Recurring Seva: Punjab
Punjab
Details Date Time Seva Venue Activity Sankalpa
Details12 Feb 2023 to 12 Feb 20234:00 pm Rudra Puja
DhuriPuja-Rudra Puja Register
Details12 Feb 2023 to 15 Feb 20236:30 am Samskara
ChandigarhSamskara-Upanayanam Register
Details17 Feb 2023 to 17 Feb 202310:30 am Homa
Factory area, PatialaHoma-Rudra Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20236:30 pm Maha Shivratri
PhagwaraMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 19 Feb 20236:30 pm Maha Shivaratri
BarnalaMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20236:30 pm Maha Shivaratri
Government College for womenMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20235:00 pm Maha Shivaratri
Mahavir Jain Bhavan Kapurthala Road JalandharMaha Shivaratri-Puja & Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 202311:00 am Maha Shivaratri Rudra Homa @ TOK Mohali
TOK MOHALI - Kashi Vishwanath DevasthanamHoma-Rudra Homa Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20235:30 pm Rudra Puja
JalalabadPuja-Rudra Puja Register
Details18 Feb 2023 to 18 Feb 20238:00 am Rudra Puja
BhatindaPuja-Rudra Puja Register
One-Time Seva List : Punjab
Rudra Puja
12 February 2023 at 4:00 pm.

Venue: Dhuri
Dhuri,Punjab

Samskara
12 February 2023 at 6:30 am.

Venue: Chandigarh
Chandigarh,Punjab

Homa
17 February 2023 at 10:30 am.

Venue: Factory area, Patiala
Patiala,Punjab

Maha Shivratri
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Phagwara
Phagwara,Punjab

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Barnala
Barnala,Punjab

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Government College for women
Government College for women,Punjab

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Mahavir Jain Bhavan Kapurthala Road Jalandhar
Jalandhar,Punjab

Maha Shivaratri Rudra Homa @ TOK Mohali
18 February 2023 at 11:00 am.

Venue: TOK MOHALI - Kashi Vishwanath Devasthanam
Mohali,Punjab

Rudra Puja
18 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Jalalabad
Jalalabad,Punjab

Rudra Puja
18 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Bhatinda
Bhatinda,Punjab

Recurring Seva List : Punjab
Rudra Puja
12 February 2023 at 4:00 pm.

Venue: Dhuri
Dhuri,Punjab

Samskara
12 February 2023 at 6:30 am.

Venue: Chandigarh
Chandigarh,Punjab

Homa
17 February 2023 at 10:30 am.

Venue: Factory area, Patiala
Patiala,Punjab

Maha Shivratri
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Phagwara
Phagwara,Punjab

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Barnala
Barnala,Punjab

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 6:30 pm.

Venue: Government College for women
Government College for women,Punjab

Maha Shivaratri
18 February 2023 at 5:00 pm.

Venue: Mahavir Jain Bhavan Kapurthala Road Jalandhar
Jalandhar,Punjab

Maha Shivaratri Rudra Homa @ TOK Mohali
18 February 2023 at 11:00 am.

Venue: TOK MOHALI - Kashi Vishwanath Devasthanam
Mohali,Punjab

Rudra Puja
18 February 2023 at 5:30 pm.

Venue: Jalalabad
Jalalabad,Punjab

Rudra Puja
18 February 2023 at 8:00 am.

Venue: Bhatinda
Bhatinda,Punjab