Bangalore Ashram

August 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ayush Homa
2
 • Ayush Homa
3
 • Ayush Homa
4
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
5
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
6
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
7
 • Ayush Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
8
 • Ayush Homa
9
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
10
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
11
 • Ayush Homa
12
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
13
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
14
 • Ayush Homa
15
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
16
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
17
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Pavamana Homa
 • Aikyamatya Suktam Homa
 • Sudarshan Homa
18
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
 • Ganapathi Homa
 • Navagraha Homa
 • Kushmanda Homa
 • Medha Dakshinamurthy Homa
 • Dhanvantri Homa
19
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Aruna Prashna Homa
 • Maha Rudra Homa
 • Gau Puja
20
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
21
 • Ayush Homa
22
 • Ayush Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
23
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
24
 • Ayush Homa
25
 • Ayush Homa
 • Upakarma - Rig Veda
 • Durga Homa
26
 • Upakarma - Yajur Veda
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
27
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
28
 • Ayush Homa
29
 • Ayush Homa
30
 • Ayush Homa
 • Ganesha Homa
31
 • Ayush Homa