Bangalore Ashram

October 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
2
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
3
 • Ayush Homa
4
 • Ayush Homa
5
 • Ayush Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
6
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
7
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
8
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Durga Homa
9
 • Ayush Homa
10
 • Ayush Homa
11
 • Ayush Homa
12
 • Ayush Homa
13
 • Ayush Homa
14
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
15
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Navaratri - Maha Ganapathi Homa & Navagraha Homa
16
 • Ayush Homa
 • Navaratri - Maha Rudra Homa
 • Navaratri - Maha Sudarshan Homa
17
 • Ayush Homa
 • Navaratri - Shatha Chandi Homa
18
 • Ayush Homa
 • Navaratri - Rishi Homa
19
 • Ayush Homa
 • Samuhik Vidyarambha Sanskara
20
 • Ayush Homa
21
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
22
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Pradosh Puja
23
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
24
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
25
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
26
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
27
 • Ayush Homa
28
 • Ayush Homa
 • Ganesha Homa
 • Gau Puja
29
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
30
 • Ayush Homa
31
 • Ayush Homa