Bangalore Ashram

August 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
2
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Gau Puja
3
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
4
 • Ayushya Homa
 • Rig Veda Upakarma
5
 • Ayushya Homa
6
 • Ayushya Homa
7
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
 • Devi Puja
8
 • Ayushya Homa
 • Navagrah Homa
9
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
10
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
11
 • Ayushya Homa
 • Durga Jayanti Spl Durga Homa
 • Janmashtami Spl Gau Puja
 • Janmashtami Spl Vishnu Shasranam Tulsi Archana
 • Janmashtami Spl Krishna Shaligram Abhishek
 • Janmashtami Spl Krishna Mool Mantra Homa
12
 • Ayushya Homa
13
 • Ayushya Homa
14
 • Ayushya Homa
15
 • Ayushya Homa
16
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
17
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
18
 • Ayushya Homa
19
 • Ayushya Homa
20
 • Ayushya Homa
21
 • Ayushya Homa
22
 • Ayushya Homa
23
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
24
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
25
 • Ayushya Homa
26
 • Ayushya Homa
27
 • Ayushya Homa
28
 • Ayushya Homa
29
 • Ayushya Homa
30
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
31
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja