Bangalore Ashram

October 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rudra Puja
 • Navratri - Lalita Sahasranama
2
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rudra Puja
 • Navratri - Lalita Sahasranama
3
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rudra Puja
 • Navratri - Lalita Sahasranama
4
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Maha Ganpati & Navagraha Homa
 • Navratri - Lalita Sahasranama
5
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Maha Rudra Homa
 • Navratri - Maha Sudarshan Homa & Vishnu Sahasranama
6
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Shata Chandi Homa
 • Navratri - Lalita Sahasranama
7
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rishi Homa
8
 • Navratri - Upanayanam
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Vidyarambha Sanskar
 • Navratri - Samuhik Vivah
9
 • Navratri - Upanayanam
 • Ayushya Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
 • Navratri - Rudra Puja
10
 • Navratri - Upanayanam
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rudra Puja
11
 • Navratri - Upanayanam
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rudra Puja
 • Devi Puja
 • Pradosh Puja
12
 • Navratri - Upanayanam
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Jai Durga Homa
 • Navratri - Rudra Puja
13
 • Ayushya Homa
 • Navratri - Rudra Puja
 • Satyanarayan Puja
 • Gau Puja
14
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
15
 • Ayushya Homa
16
 • Ayushya Homa
17
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
18
 • Ayushya Homa
19
 • Ayushya Homa
20
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
21
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Durga Homa
22
 • Ayushya Homa
23
 • Ayushya Homa
24
 • Ayushya Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
25
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
26
 • Ayushya Homa
 • Dhanwantri Jayanti Spl Dhanwantri Homa
27
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Pratyangira Homa
 • Gau Puja
 • Lakshmi Puja
28
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
29
 • Ayushya Homa
30
 • Ayushya Homa
31
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa