Bangalore Ashram

May 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Devi Puja
2
 • Ayushya Homa
3
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
4
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Ekadashi Vishnu Sahasranama Puja
5
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
6
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Narasimha Homa
7
 • Ayushya Homa
 • Satyanarayan Puja
8
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
9
 • Ayushya Homa
10
 • Ayushya Homa
 • Navagraha Homa
 • Gau Puja
11
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
12
 • Ayushya Homa
13
 • Ayushya Homa
14
 • Ayushya Homa
 • Aruna Prashana Parayanam
15
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Devi Puja
16
 • Ayushya Homa
17
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
18
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
 • Sudarshan Homa
19
 • Ayushya Homa
20
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
21
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
22
 • Ayushya Homa
 • Pratyangira Homa
 • Devi Puja
 • Shani Homa
23
 • Ayushya Homa
24
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
25
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
26
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
27
 • Ayushya Homa
28
 • Ayushya Homa
29
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
30
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
31
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja