Bangalore Ashram

January 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
2
 • Ayushya Homa
 • Navagraha Homa
3
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
 • Gau Puja
4
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
5
 • Ayushya Homa
6
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
7
 • Ayushya Homa
8
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
9
 • Ayushya Homa
 • Vishnu Suktam Homa
10
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
 • Gau Puja
11
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
12
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
 • Maha Mritunjay Homa
13
 • Ayushya Homa
 • Pratyangira Homa
14
 • Ayushya Homa
 • Makar Sankranti/Pongal Spl Aruna Prashan Homa
15
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
 • Mattu Pongal Spl Gau Puja
16
 • Ayushya Homa
17
 • Ayushya Homa
 • Ganpati Homa
 • Gau Puja
18
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
19
 • Ayushya Homa
20
 • Ayushya Homa
21
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
22
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
23
 • Ayushya Homa
24
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja
 • Sudarshan Homa
25
 • Ayushya Homa
 • Rudra Puja
26
 • Ayushya Homa
 • Pradosh Puja
27
 • Ayushya Homa
 • Durga Homa
28
 • Ayushya Homa
 • Satyanarayan Puja
29
 • Ayushya Homa
 • Devi Puja
30
 • Ayushya Homa
31
 • Ayushya Homa
 • Gau Puja