September 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ayush Homa
2
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
3
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Durga Homa
4
 • Ayush Homa
5
 • Ayush Homa
6
 • Ayush Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
7
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
8
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
9
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
10
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
11
 • Ayush Homa
12
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Gauri Puja
13
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Ganapathi Homa
14
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Devi Puja
15
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
16
 • Samuhik Upanayanam
 • Ayush Homa
 • Gau Puja
17
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
 • Durga Homa
18
 • Ayush Homa
19
 • Ayush Homa
20
 • Ayush Homa
 • Ekadashi Vishnu Sahasranamam Puja
21
 • Ayush Homa
22
 • Ayush Homa
 • Pradosh Puja
23
 • Ayush Homa
 • Durga Homa
 • Gau Puja
24
 • Ayush Homa
 • Rudra Puja
25
 • Ayush Homa
26
 • Ayush Homa
27
 • Ayush Homa
28
 • Ayush Homa
 • Ganesha Homa
29
 • Ayush Homa
30
 • Ayush Homa
 • Gau Puja